De lijst van 100 (longlist In reprise)

 

In de enquête In Reprise vroegen we in het najaar van 2014 mensen uit de theaterwereld en toneelliefhebbers hoe zij dachten over de speelbaarheid van het Nederlandstalige toneelrepertoire. Ook vroegen we iedere deelnemer tien stukken te noemen die men graag heropgevoerd wilde zien. Hieronder de volledige longlist. De enquête had 224 deelnemers, en had de volgende uitslag (klik hier). Zie ook overige uitkomsten enquête.

 


Alfabetisch op titel | Chronologisch | Alfabetisch op auteur

anoniem, Abele spelen (1400)
Balthasar Huydecoper, Achilles (1719)
Joost van den Vondel, Adam in ballingschap (1664)
Matin van Veldhuizen, Affaire B (1985)
Johannes Nomsz, Antonius Hambroek (1775)
Jan Vos, Aran en Titus (1641)
Balthasar Huydecoper, Arzases (1722)
Ger Thijs, Beneden de rivieren (2002)
Samuel Coster, Boere-klucht van Teeuwis de boer (1612)
Willem Jan Otten, Braambos (2004)
Hugo Claus, Een bruid in de morgen (1955)
Lodewijk de Boer, De Buddha van Ceylon (1991)
Gerrit Komrij, Het chemisch huwelijk (1983)
Maria Goos, Cloaca (2002)
Herman Bouber, De Commensaal (1933)
Jan Fabricius, Dolle Hans (1916)
Marcellus Emants, Domheidsmacht (1907)
Pieter Langendijk, Don Quichot op de bruiloft van Kamacho (1712)
Judith Herzberg, En/of (1985)
Cornelis Everaert, Esbatement vanden visscher (1531)
Herman Heijermans, Eva Bonheur (1916)
Joost van den Vondel, Faëton (1663)
Maria Goos, Familie (2000)
Lodewijk de Boer, The Family (1972)
Willem Bilderdijk, Floris de Vijfde (1808)
Rob de Graaf, Freetown (2010)
P.C. Hooft, Geeraerdt van Velsen (1613)
Rob de Graaf, Geslacht (2004)
Frans Strijards, Gesprekken over Goethe? (1988)
Lot Vekemans, Gif (2009)
P.C. Hooft, Granida (1605)
Esther Gerritsen, Gras (1999)
Joost van den Vondel, Gysbreght van Aemstel (1637)
Suzanne van Lohuizen, Heb je mijn kleine jongen niet gezien? (1990)
Jan de Hartog, Het hemelbed (1942)
Marcellus Emants, Hij (1894)
Karst Woudstra, Hofscènes (1981)
Frans Mijnssen, Ida Wahl (1920)
Pauline Mol, Ifigenia koningskind (1989)
Lucretia van Merken, Jacob Simonszoon de Ryk (1774)
Haye van der Heyden, Jaloezieën (1989)
Thomas Asselijn, Jan Klaaz (1682)
J. Slauerhoff, Jan Pietersz. Coen (1931)
Yvonne Keuls, Jan Rap en z'n maat (1977)
Joost van den Vondel, Jeptha of offerbelofte (1659)
Gerben Hellinga, Kees de jongen (1970)
H.J. Schimmel, Het kind van Staat (1859)
Alex van Warmerdam, Kleine Teun (1996)
Gerbrandt Adriaensz. Bredero, Klucht van de koe (1612)
Gerbrandt Adriaensz. Bredero, Klucht van de meulenaar (1613)
Judith Herzberg, Kras (1988)
Dirk van Hogendorp, Kraspoekol (1800)
Wim T. Schippers, Kutzwagers (1984)
Inez van Dullemen, Labyrint (1991)
Ger Thijs, Het licht in de ogen (2003)
Jillis Noozeman, Lichte Klaartje (1645)
Gerardjan Rijnders, Liefhebber (1992)
Joost van den Vondel, Lucifer (1654)
anoniem, Mariken van Nieumeghen (1518)
Jan Vos, Medea (1667)
Willem Godschalck van Focquenbroch, De min in 't Lazarus-huys (1670)
Ton Vorstenbosch, Guus Vleugel, De miraculeuze come-back van Mea L. Loman (1982)
Josine A. Simons-Mees, Een moeder (1911)
Gerbrandt Adriaensz. Bredero, Moortje (1615)
August Defresne, Het onbewoonde eiland (1941)
Peer Wittenbols, Noordeloos (1997)
Wanda Reisel, Op de hellingen van de Vesuvius (1989)
Herman Heijermans, Op hoop van zegen (1900)
Menno ter Braak, De pantserkrant (1935)
Onno Zwier van Haren, Pietje en Agnietje (1778)
Herman Heijermans, Schakels (1903)
Jan de Hartog, Schipper naast God (1942)
Lukas Rotgans, Scilla (1709)
Willem Jan Otten, Een sneeuw (1983)
Gerbrandt Adriaensz. Bredero, Spaanschen Brabander (1618)
Guus Vleugel, Ton Vorstenbosch, Srebrenica!!! (1996)
H.J. Schimmel, Struensee (1866)
Hugo Claus, Suiker (1958)
Frans Strijards, Het syndroom van Stendhal (1989)
Harry Mulisch, Tanchelijn (1960)
Tom Lanoye, Ten Oorlog (1997)
Jan Fabricius, Tòtòk en Indo (1915)
Constantijn Huygens, Trijntje Cornelis (1653)
Koos Terpstra, De Troje Trilogie (1994)
Gerardjan Rijnders, Tulpen Vulpen (1988)
Michiel de Swaen, De Verheerlijcte Schoenlappers (1688)
Alex van Warmerdam, De verschrikkelijke moeder (2004)
Pauline Mol, Vertel Medea vertel (1995)
Herman Teirlinck, De vertraagde film (1922)
Multatuli, Vorstenschool (1875)
Hugo Claus, Vrijdag (1969)
P.C. Hooft, Warenar (1617)
Pieter Langendijk, Het wederzijds huwelijksbedrog (1720)
Herman Heijermans, De wijze kater (1917)
Karst Woudstra, Een zwarte Pool (1992)

Den spyeghel der salicheyt van Elckerlijc(1496)

anoniem


in première: onbekend


ensceneringen/producties (zover bekend):

(Tijdens de 'Zomerspelen' in Laren, 1907), (De Haghespelers, 1909), (N.V. Het Tooneel, 1909), (De Haghespelers in Limburg, 1923), (Vereenigd Toneel, 1925), (De Spelers van Stad en Lande, 1933), (N.V. Rotterdamsch-Hofstad Tooneel, 1934), (Utrechts Tooneel Gezelschap De Ghesellen van den Spele, 1941), (Toneelgroep Comedia, 1950), (De Nederlandse Comedie 1950-1966), (Stichting Delfesta, 1961-1971), (Het Kleine Tournee Theater, 1968-1969), (Koninklijke Nederlandse Schouwburg, 1977), (MoyesBosch, 1985-1987), (Stichting Stalles, 1992), (Toneelgroep De Appel, 1997-1998), (Theaterschool, 2002), (Dwarf Theater, 2002-2003), (Theatergroep Suburbia, 2014)laatst bekende opvoering: 2014, door Suburbia

volledige tekst: klik hier


drukgeschiedenis:

Editie Christiaen Snellart, Delft, 1496

Editie Govaert Bac, Antwerpen, ca. 1501 

Editie Willem Vorstermann, Antwerpen, ca. 1525

Editie Kornelis Herman de Raaf, Noordhoff, Groningen, 1897 (herdrukt in 1907)

Editie H. Logeman, Laren, 1907

Editie H.J.E. Endepols, Wolters, Groningen, 1925 (herdrukt in 1932, 1934, 1948, 1955)

Editie Herman Teirlinck, De Sikkel, Antwerpen, 1937

Editie Arnold Saalborn, In den Toren, Naarden, 1946

Editie Jan Jozef Frans van Mierlo, Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1949 (hedrukt in 1951)

Editie A. van Elslander, De Nederlandse boekhandel, Antwerpen, 1952 (herdrukt in 1968, 1972, 1974, 1985)

Editie Paul van der Meulen, Meulenhoff Educatief, Amsterdam, 1952 (herdrukt in 1967)

Editie W.H. Beuken, Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1954

Editie Gerardus Johannes Steenbergen, Tjeenk Willink, Zwolle, 1956 (herdrukt 1969)

Editie R. Vos, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1967

Editie Hessel Adema, Taal & Teken, Leeuwarden, 1983 (herdrukt in 1987, 1995, 2004)

In: Middeleeuw toneel: Esmoreit, Gloriant, Lanseloet van Denemarken, Nu noch, Elckerlijc, Mariken van Nieumeghen, 1984

Editie Wim Busink, Dieren, Rhedense Kunst Commissie, 1996 (bewerkt door Koos Dam)

In: Mariken van Nieumeghen & Elckerlijc: zonde, hoop en verlossing in de middeleeuwen, Willem Wilmink & Bart Ramakers, Prometheus, Amsterdam, 1998vertalingen:

Duits: 2013: Jedermann, vert. Clara Bernadina Maria Strijbosch

Engels: 1971: The mirror of salvation: a moral play of Everyman, vert. Adriaan J. Barnouw; 1984: The mirror of Everyman's salvation: a prose translation of the original Everyman, vert. John Conley; 2007: Everyman and its Dutch orginal, vert. Clifford Davidson

Fries: 2009: In: Mariken fan Nijmegen en Elkenien, vert. Klaas Bruinsma

Twents: Ca. 1950: "Elckerlijc" in Twentse spraok, vert. G.B. Vloedbeldsecundaire literatuur:

Hendrik Logeman, Elckerlyc - Everyman: de vraag naar prioriteit opnieuw onderzoekt, Gent 1902

Henry W. Savage, Vrouwe Elkerlijc's pelgrimage tot koning Liefde, vert. Margreet Koelman (uit het Engels), Amsterdam 1912

Krantenartikel: 'Een handschrift van Elkerlijc gevonden', in: Algemeen Handelsblad, 28 februari 1932

Leonard Willems, 'Elckerlijc studieen', in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1933, p. 873-1036

J. van Miero, 'De dichter van Elckerlijc'in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1940, p. 229-253

Frederik Willem van Heerikhuizen, De nieuwe Elckerlijc: een symbolisch spel, Bussum 1945

J. van Mierlo, De prioriteit van Elckerlijc tegenover Everyman gehandhaafd, Antwerpen 1948

Richard Dewachter, Elckerlijc antwoordt: brieven aan levenden en doden, Tielt 1952

Willem Asselbergs, De stijl van Elkerlijk, Zwolle 1968

John J. Parker, The development of the Everymann drama from Elckerlyc to Hofmannsthal's Jedermann, Doetinchem 1970

Mariken van Nieumeghen & Elckerlijc. Zonde, hoop en verlossing in de Late Middeleeuwen, ed. Bart Ramakers met een moderne vertaling op rijm van Willem Wilmink, Amsterdam 1998

M. Davidson, W. Walsh, T. Broos, Everyman and its Dutch original, Elckerlijc, Kalamazoo 2007

J. Bloemendal, 'Transfer and Integration of Latin and Vernacular Drama in the Early Modern Period: The case of Everyman, Elckerlijc, Homulus and Hecastus', in: Spiegel der Letteren, 2009, p. 274-288. 

Hein Kanters, Elckerlijc was voor iedereen, z.p. 2013

 
bewegend beeld
Gespeeld door Rederijkerskamer Moyses Bosch in 1987 klik hier