Mariken van Nieumeghen (1909)

Door: Rotterdamsche Onderwijzers-Tooneelvereeniging

voorstellingen (voor zover bekend)

8 mei 1909NijmegenSchouwburg regulier

beeldmateriaal