Het wederzijds huwelijksbedrog (1915)

Door: Nederlands Volkstooneel

rolverdeling

Pierre BalleduxJoris, een Kleermaker

beeldmateriaal