Lucifer (1926)

Door: Vlaamsch Volkstooneel

beeldmateriaal