Den spyeghel der salicheyt van Elckerlijc (1496)

anoniem (Elckerlijc)

In première: onbekend

volledige tekst

http://www.dbnl.org/tekst/_elc001elck01_01/

in boekvorm

Editie Christiaen Snellart, Delft, 1496

Editie Govaert Bac, Antwerpen, ca. 1501 

Editie Willem Vorstermann, Antwerpen, ca. 1525

Editie Kornelis Herman de Raaf, Noordhoff, Groningen, 1897 (herdrukt in 1907)

Editie H. Logeman, Laren, 1907

Editie H.J.E. Endepols, Wolters, Groningen, 1925 (herdrukt in 1932, 1934, 1948, 1955)

Editie Herman Teirlinck, De Sikkel, Antwerpen, 1937

Editie Arnold Saalborn, In den Toren, Naarden, 1946

Editie Jan Jozef Frans van Mierlo, Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1949 (hedrukt in 1951)

Editie A. van Elslander, De Nederlandse boekhandel, Antwerpen, 1952 (herdrukt in 1968, 1972, 1974, 1985)

Editie Paul van der Meulen, Meulenhoff Educatief, Amsterdam, 1952 (herdrukt in 1967)

Editie W.H. Beuken, Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1954

Editie Gerardus Johannes Steenbergen, Tjeenk Willink, Zwolle, 1956 (herdrukt 1969)

Editie R. Vos, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1967

Editie Hessel Adema, Taal & Teken, Leeuwarden, 1983 (herdrukt in 1987, 1995, 2004)

In: Middeleeuw toneel: Esmoreit, Gloriant, Lanseloet van Denemarken, Nu noch, Elckerlijc, Mariken van Nieumeghen, 1984

Editie Wim Busink, Dieren, Rhedense Kunst Commissie, 1996 (bewerkt door Koos Dam)

In: Mariken van Nieumeghen & Elckerlijc: zonde, hoop en verlossing in de middeleeuwen, Willem Wilmink & Bart Ramakers, Prometheus, Amsterdam, 1998

vertalingen

Duits: 2013: Jedermann, vert. Clara Bernadina Maria Strijbosch

Engels: 1971: The mirror of salvation: a moral play of Everyman, vert. Adriaan J. Barnouw; 1984: The mirror of Everyman's salvation: a prose translation of the original Everyman, vert. John Conley; 2007: Everyman and its Dutch orginal, vert. Clifford Davidson

Fries: 2009: In: Mariken fan Nijmegen en Elkenien, vert. Klaas Bruinsma

Twents: Ca. 1950: "Elckerlijc" in Twentse spraok, vert. G.B. Vloedbeld

geïnspireerd op Den spyeghel der salicheyt van Elckerlijc

Illustraties: bedacht en getekend door Chris Geijsberts, Elckerlijc: den spyegel der salicheit (16 illustraties), 1997

secundaire literatuur

Hendrik Logeman, Elckerlyc - Everyman: de vraag naar prioriteit opnieuw onderzoekt, Gent 1902

Henry W. Savage, Vrouwe Elkerlijc's pelgrimage tot koning Liefde, vert. Margreet Koelman (uit het Engels), Amsterdam 1912

Krantenartikel: 'Een handschrift van Elkerlijc gevonden', in: Algemeen Handelsblad, 28 februari 1932

Leonard Willems, 'Elckerlijc studieen', in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1933, p. 873-1036

J. van Miero, 'De dichter van Elckerlijc'in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1940, p. 229-253

Frederik Willem van Heerikhuizen, De nieuwe Elckerlijc: een symbolisch spel, Bussum 1945

J. van Mierlo, De prioriteit van Elckerlijc tegenover Everyman gehandhaafd, Antwerpen 1948

Richard Dewachter, Elckerlijc antwoordt: brieven aan levenden en doden, Tielt 1952

Willem Asselbergs, De stijl van Elkerlijk, Zwolle 1968

John J. Parker, The development of the Everymann drama from Elckerlyc to Hofmannsthal's Jedermann, Doetinchem 1970

Mariken van Nieumeghen & Elckerlijc. Zonde, hoop en verlossing in de Late Middeleeuwen, ed. Bart Ramakers met een moderne vertaling op rijm van Willem Wilmink, Amsterdam 1998

M. Davidson, W. Walsh, T. Broos, Everyman and its Dutch original, Elckerlijc, Kalamazoo 2007

J. Bloemendal, 'Transfer and Integration of Latin and Vernacular Drama in the Early Modern Period: The case of Everyman, Elckerlijc, Homulus and Hecastus', in: Spiegel der Letteren, 2009, p. 274-288. 

Hein Kanters, Elckerlijc was voor iedereen, z.p. 2013

 

ensceneringen/producties

(zover bekend)

1907 : Tijdens de 'Zomerspelen' in Laren
1909 : De Haghespelers
1909 : N.V. Het Tooneel beeldmateriaal aanwezig
1923 : De Haghespelers in Limburg
1925 : Vereenigd Toneel
1933 : De Spelers van Stad en Lande
1934 : N.V. Rotterdamsch-Hofstad Tooneel
1941 : Utrechts Toneel Gezelschap De Ghesellen van den Spele
1950 : Toneelgroep Comedia beeldmateriaal aanwezig
1950- 1966 (Op het Holland Festival) : De Nederlandse Comedie beeldmateriaal aanwezig
1960 : Nederlandse Comedie
1962 : Stichting Delfesta
1967 : Stichting Delfesta beeldmateriaal aanwezig
1968 : Stichting Delfesta beeldmateriaal aanwezig
1968/1969 : Het Kleine Tournee Theater
1971 : Stichting Delfesta beeldmateriaal aanwezig
1977/1978 : Koninklijke Nederlandse Schouwburg beeldmateriaal aanwezig
1985-1987 : MoysesBosch
1992 : Stichting Stalles beeldmateriaal aanwezig
1997-1998 : Toneelgroep De Appel beeldmateriaal aanwezig
2002 : Theaterschool beeldmateriaal aanwezig
2002-2003 : Dwarf Theater
2014 : Theatergroep Suburbia

anoniem (Elckerlijc)In In Reprise

1496: Den spyeghel der salicheyt van Elckerlijc