terug naar de lijst van 25

Scènefoto van de enscenering uit 1958, door het Rotterdams Toneel Klik hier

Scènefoto van de enscenering uit 1958, door het Rotterdams Toneel Klik hier

Scènefoto van de enscenering door Toneelgroep Theater Klik hier

De min in 't Lazarus-huys (1670)

Willem Godschalck van Focquenbroch

In première: 29 mei 1683

volledige tekst

http://www.dbnl.org/tekst/focq001mini02_01/

in boekvorm

Editie Jacob Vinckel, Amsterdam, 1674 (herdrukt in 1678)

In: Alle de wercken / W.G. v. Focquenbroch Deel I, 1674 (herdrukt in 1682, 1994)

Editie Baltes Boeckholt, Amsterdam, 1675

Editie Andries Vinck, Amsterdam, 1679

Editie Gerrit Moll, Pieter de Wees, Alkmaar, ca. 1685

Editie Gijbert de Groot, Gijbert de Groot, Amsterdam, 1687 (herdrukt in 1702 en tussen 1717 en 1737)

Editie David Ruarus, Amsterdam, 1732

Editie J. Helders en A. Mars, Amsterdam, 1783

Editie M. Terstegge, Stichting Wikor, 's-Gravenhage, 1973

Editie Toneelgroep Theater, z.u., z.p., z.j.

Editie Claudia de Weerd, International Theatre Bookshop, Amsterdam, 1987

vertalingen

modern Nederlands: 2013-2015: raadpleegbaar in Fumus 11 (2013) p. 1-19;  Fumus 12 (2014) p. 8-25 en Fumus 13 (2015) p. 10-37 (hertaling door Karel Bostoen en Elly Groenenboom-Draai)

geïnspireerd op De min in 't Lazarus-huys

Tussenspel: Casper Vreedenberg, De gewaande dood van Jorisvaer: een grapje, als tusschenspel vertoond, in de Min in 't Lazarushuis, 1804

Musicalbewerking: Gerard Schelvis, 2005 

secundaire literatuur

Marja Geesink en Anna de Haas, ‘De opvoeringen van de Min in't Lazarus-huys, 1683-1821: een overzicht.’ Fumus 9 (2010) p. 50-86

Sophie Reinders & Frans Wetzels, ‘Min in ‟t Lazarus-huys en Die Liebe im Narrenhaus. Een  vergelijking  tussen Focquenbrochs toneelstuk en Gottlieb Stephanies libretto.’ In: Fumus 10 (2012) p. 12-21

Karel Bostoen, ‘Liefde in het gekkenhuis. Over Los locos de Valencia van Lope de Vega.’ In: Fumus 10 (2012) p. 22-40

Gerard Schelvis, ‘De Min  als musical. Terugblik op een schoolproductie.’ In: Fumus 12 (2014) p. 32- 39

De min in 't Lazarus-huys elders op het web

Veel informatie over leven en werk van Focquenbroch is samengebracht op een aan hem gewijde webpagina van de Koninklijke bibliotheek.

ensceneringen/producties

(zover bekend)

1683-1699 : Amsterdamse Schouwburg
1700-1772 : Amsterdamse Schouwburg
1773 : Rotterdams toneelgeschap o.l.v. Jan Punt
1774-1818 : Gezelschap Schouwburg Leidseplein Amsterdam
1784 : Nederduitsche toneelspelers o.l.v. Petrus Lievens Kersteman
1794 : Nederduitsche tooneellisten o.l.v Ward Bingley
1821 : Koninklijke Nederduitsche Schouwburg
1958 : Rotterdams Toneel beeldmateriaal aanwezig
1973-1974 : Toneelgroep Theater beeldmateriaal aanwezig
1987-1988 : Haagse Comedie beeldmateriaal aanwezig
1990-1992 : Stichting Opaaltheater

Willem Godschalck van Focquenbroch

(Amsterdam, 26 april 1640 - El Mina, Ghana )


Biografische informatie is te vinden op de theaterencyclopedie en op de website van het Letterkundig Museum, en in de educatieve website Literatuurgeschiedenis.nl.  Zie voor gespecialiseerde informatie de website focquenbroch.nl, gewijd aan het leven en werk van Focquenbroch, en tevens het daarin opgenomen tijdschrift Fumus.


Zie ook Literatuurplein

Zie ook DBNL

Zie ook Biografisch portaal


In In Reprise

1670: De min in 't Lazarus-huys