Jozef in Dothan (1640)

Joost van den Vondel

volledige tekst

http://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=vond001jose01

in boekvorm

Eerste uitgave: Abraham de Wees, Amsterdam 1640 (herdrukt in 1644 (4x), 1660, ca. 1660, 1665, 1678, 1692 (2x), 1704 (2x), z.j. (18de eeuw), 1720, 1730, 1733, 1844, 1853, 1887, ca 1934, ca 1935, 1944

In J. van Vondel's treurspelen 1855, 1879

editie 'schooluitgave' Brugge 1872

In: J. Van Vondel's treurspelen (ed. J. van Vloten), 1875-81, 1879-84;

In: De werken van J. van den Vondel (ed. J. van Lennep & J.H.W Unger), 1889

editie J.H.W. Unger, 1890

In: J. van den Vondel's treurspelen (ed. J. van Lennep & J.H.W. Unger), ca 1890, ca. 1900

editie J. van Vloten, ca. 1900

editie F.A. Stoett, 1903, 1918, 1926, 1928, 1934, 1951, 1955

editie A.M. Verstraeten, 1903, 1920 (6de dr), 1926 (8ste dr), 1929 (9de dr.), 1947 (13de dr)

In serie Klassiek Letterkundig Pantheon (ed. oa.J.D.P. Warners), z.j, ca 1907, ca 1965, 1968, 1971, 1977

Stichting Theater, Klank en Beeld, z.j.

In: Vondels dramatiek (ed. C.R. de Klerk & L. Simons), z.j, 1911, 1937

editie C.R. de Klerk, ca 1913, ca. 1920

editie B.H. Molkenboer, 1923, 1928, 1931, 1934, 1953

In: Joseph in Dothan en Jeptha (ed. Ph.A. Lansberg), 1925

in: De werken van Vondel (10 dln) (WB-editie) (ed. B.H. Molkenboer e.a.) dl 4 (1930)

editie C.G.N. de Vooys, 1931, 1949

editie R. Blijstra & H.Bruch, 1934

In serie De kleine boekerij, 1937

In: Joseph in Dothan en Lucifer (ed. Ph.A. Lansberg), 1938

editie Jef Notermans, 1941, 1947

editie J.J. Borger & F.J. Schmitt, 1951 (3de dr)

In Vondel toneelschrijver (ed. Ph.A. Lansberg & J.E. Veugelers), 1952

In serie Nederlandse keur, 1954, 1963 (4de dr), 1968 (5de dr)

editie L. Strengholt, 1962, 1964, 1970, 1974 (2x), 1978

in serie Spectrum van de Nederlandse letterkunde, 1968, 1973 (3x)

editie C.J.M. Nienaber, 1969

in Klassiek toneel uit de 17de eeuw (ed. Rob van Riet), 1985

editie Stefanie Meijer, 1996

editie Hessel Adema, 2005

editie Lia van Gemert e.a., 2014

vertalingen

Esperanto: (1937, Josef en Dotan, biblia dramo)

Frans: (1959, Joseph à Dothan, vert./bew. Jean Giono)

Frans:: (1969, Joseph à Dothan in: Cinq tragédies, vert. Jean Stals)

geïnspireerd op Jozef in Dothan

op muziek: Reizangen van Joseph in Dothan, treurspel van Joost van den Vondel. getoonzet door W. P. H. Jansen

hoorspel: Nederlandse Radio Unie 1958, zie bericht in Het Vrije Volk, 3 juli 1956

secundaire literatuur

D. Fuldaer, 'Vondels Jozef in Dothan', in: Den Gulden Winckel 16 (1917), p. 129-133 

W.A.P. Smit, ‘Hoofdstuk XII Joseph in Dothan 1640.’ In: id. Van Pascha tot Noah. Deel 1: Het Pascha - Leeuwendalers. Zwolle 1956 p. 303-354

P. Brachin, ‘Vondel in het Franse pak. Twee moderne Franse interpretaties van “Jozef in Dothan”’ In: E.K. Grootes en S.F. Witstein (red.), Visies op Vondel na 300 jaar. Den Haag 1979

Stefanie Meijer, ‘”O pest, o huisverdriet! Jozef en zijn broers in Dothan.’ Vooys 15 (1997) p. 42-44

ensceneringen/producties

(zover bekend)

1640-1665 : Amsterdamse Schouwburg
1665-1672 : Gezelschap van de Amsterdamse Schouwburg
1677-1700 : Gezelschap van de Amsterdamse Schouwburg
1927 : Het Overloons Toneel
1930 : R.K. Amsterdamsch Tooneelgezelschap
1952 : Comédie Francaise
1959-1960 : De Nederlandse Comedie
1995-1997 : Het Toneel Speelt beeldmateriaal aanwezig
1996-1999, 2015-2016 : Stichting Toneelgroep Het Volk
2015-2016 : Stichting Toneelgroep Het Volk

Joost van den Vondel

(Keulen, 17 november 1587 - Amsterdam 5 februari 1679)


De literatuur gewijd aan Vondel is overvloedig: zie voor een korte introductie bijvoorbeeld het  naslagwerk Nederlandse en Vlaamse auteurs en de website van de Koninklijke Bibliotheek. De tiendelige Werken van Vondel (1927-1937) bevat per deel uitgebreide biografische informatie over de betreffende periode.


Zie ook Literatuurplein

Zie ook DBNL

Zie ook Biografisch portaal


In In Reprise

1635: Sophompaneas of Jozef in ’t hof

1637: Gysbreght van Aemstel

1640: Jozef-trilogie (Sophompaneas, Jozef in Egypten, Jozef in Dothan)

1640: Jozef in Egypte

1640: Jozef in Dothan

1654: Lucifer

1659: Jeptha of offerbelofte

1663: Faëton

1664: Adam in ballingschap

(Theatercollectie Bijzondere Collecties UvA (St. TiN))


(Theatercollectie Bijzondere Collecties UvA (St. TiN))


Klik hier

Standbeeld op locatie Vondels vroegere woonhuis (Geheugen van Nederland)