acteur

Over Willy Haak

Batavia 1897 - Driebergen 1968

Willy Haak in de Theaterencyclopedie

Willy Haak in het repertoire van In Reprise

LooptijdGezelschapVoorstelingstitelRol
1929 Vereenigd Tooneel Gysbrecht van Aemstel Rafaël
1933-1934 N.V. (1932-1938) Amsterdamsche Tooneelvereniging Mariken van Nieumeghen Mariken
1937/1938 Amsterdamsche Tooneelvereeniging, N.V. Gijsbreght van Aemstel reien