acteur

Over Nell Knoop

Batavia 1899 - Amsterdam 1971

Nell Knoop in de Theaterencyclopedie

Nell Knoop in het repertoire van In Reprise

LooptijdGezelschapVoorstelingstitelRol
1926 Vereenigd Tooneel Gysbrecht van Aemstel Klaeris van Velsen / Rey Edelinghen
1927 Vereenigd Tooneel Gysbrecht van Aemstel Klaeris van Velsen
1929 Vereenigd Tooneel Gysbrecht van Aemstel Rey Amsterdamsche Maeghden
1931/1932 Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel Gijsbreght van Aemstel Rey van Claerissen / Klaeris van Velsen
1937/1938 Amsterdamsche Tooneelvereeniging, N.V. Gijsbreght van Aemstel Klaeris van Velsen
1953-1954 Stichting Rotterdams Toneel Mariken van Nieumeghen Ons Lieve Vrouwe