acteur

Over Mari van Warmelo

Rotterdam 1866 - Woubrugge 1963

Mari van Warmelo in de Theaterencyclopedie

Mari van Warmelo in het repertoire van In Reprise

LooptijdGezelschapVoorstelingstitelRol
1919-1923 Het Schouwtooneel Het wederzijds huwelijksbedrog Fop, broeder van Klaar, lakkey
1919/1920 Koninklijke Vereeniging Het Nederlansch Tooneel Gijsbreght van Aemstel Willebrord, vader van het Karthuizer-klooster
1920-1925 Het Schouwtooneel Mariken van Nieumeghen Heer Ghysbrecht, die oom
1931/1932 Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel Gijsbreght van Aemstel Willebord
1933-1934 N.V. (1932-1938) Amsterdamsche Tooneelvereniging Mariken van Nieumeghen Oom Ghysbrecht
1934 Amsterdamsche Toneelvereeniging N.V. Gysbreght van Aemstel Willebrod, Vader van t Kartuizerklooster
1937/1938 Amsterdamsche Tooneelvereeniging, N.V. Gijsbreght van Aemstel Willebord
1994-1995
1994-1995