Colofon

ontwikkeling website: DW Projecten vof, onder auspiciën van de Stichting Digitale Werken

 

grafisch ontwerp: Studio Marise Knegtmans

 

initiatiefnemers: Ronald Klamer, Bart Ramakers, René van Stipriaan en Rob van der Zalm

 

consortium: In reprise is een samenwerkingsproject van de Universiteit van Amsterdam (Afdeling Theaterwetenschap), Rijksuniversiteit Groningen (Afdeling Nederlands), Bijzondere Collecties Universiteitsbibliotheek UvA (afdeling TIN) en DW Projecten vof. Het project staat onder auspiciën van de Stichting Digitale Werken.

 

redactie: Bart Ramakers, René van Stipriaan en Rob van der Zalm

 

eindredactie: Marsha Keja en René van Stipriaan

 

redactionele stages:

fase 1: Bram Walter (UvA)

fase 2: Roeline Geerts (RUG), Tara Neplenbroek (RUG), Matthijs van Maltha (UvA), Alicia Juliens (UVA), Ann Lankhorst (RUG), Laura Simonse (UvA), Angela Schoonderbeek (UvA)

Fase 3: Laura van Bussel

aan de website In Reprise werkten verder mee (in alfabetische volgorde):

Ad Aerts (Bijzondere Collecties UB UvA)

Frans Blom (OnStage, UvA)

Hans Croiset

Leen van Dijck (Letterenhuis)

Judith Herzberg

Gonneke Janssen (Bijzondere Collecties UB UvA , collectie TiN)

Hans van Keulen (Bijzondere Collecties UB UvA , collectie TiN)

Ronald Klamer (Het Toneel Speelt)

Tom Lanoye

Marijke Meijer Drees

Peter Odding (Bijzondere Collecties UB UvA , collectie TiN)

Ditte Pelgrom (De Nieuwe Toneelbibliotheek)

Gijs Scholten van Aschat

Henny Swaanswijk

Johan Vanhecke (Letterenhuis)

 

de gezelschappen:

De Appel

Het Nationale Toneel

Oostpool

Opera2Day

Theatergroep De Kale

Het Toneel Speelt

Toneelgroep Amsterdam

Toneelschuur Producties

 

en de instellingen:

Letterenhuis, Antwerpen

Literatuurmuseum, Den Haag

 

 

foto’s: Peter van Bokhorst (Het Toneel Speelt); Reyer Boxen (NNT); Fred Debrock (Wunderbaum); Phile Deprez (NTGent); Stephen A. Gunther (Wunderbaum); Anna van Kooi, Willem Popelier (Dries Verhoeven); Laureen van Rijckevorsel-Klok (Universiteitstheater); Stichting TIN / BC UVA; Leo van Velzen (Het Toneel Speelt); Iris van Vliet (Universiteitstheater)

 

De in deze website opgenomen auteursrechtelijk beschermde materialen mogen door bezoekers alleen voor eigen oefening, studie en andere vormen van kennisname worden aangewend; de teksten en beelden zijn derhalve niet voor enig hergebruik (commercieel dan wel niet-comercieel) beschikbaar zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden.

disclaimer:

 

informatie op deze website

De redactie van In Reprise besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. De organisatie wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Ze behoudt zich bovendien het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

 

intellectuele eigendomsrechten 

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Stichting Digitale Werken of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Digitale Werken en haar samenwerkingspartners.

 

De site bevat een veelheid aan auteursrechtelijk beschermd materiaal. In samenspraak met rechthebbenden, gezelschappen, erfgoedinstellingen en vertegenwoordigers van auteurs en beeldmakers zijn afspraken gemaakt over het tonen van deze materialen op deze website.  Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto)materiaal op deze website te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich om zich met ons in verbinding te stellen.