De lijst van 100 (longlist In reprise)

 

In de enquête In Reprise vroegen we in het najaar van 2014 mensen uit de theaterwereld en toneelliefhebbers hoe zij dachten over de speelbaarheid van het Nederlandstalige toneelrepertoire. Ook vroegen we iedere deelnemer tien stukken te noemen die men graag heropgevoerd wilde zien. Hieronder de volledige longlist. De enquête had 224 deelnemers, en had de volgende uitslag (klik hier). Zie ook overige uitkomsten enquête.

 


Alfabetisch op titel | Alfabetisch op auteur | Chronologisch

anoniem, Abele spelen (1400)
Balthasar Huydecoper, Achilles (1719)
Joost van den Vondel, Adam in ballingschap (1664)
Matin van Veldhuizen, Affaire B (1985)
Johannes Nomsz, Antonius Hambroek (1775)
Jan Vos, Aran en Titus (1641)
Balthasar Huydecoper, Arzases (1722)
Ger Thijs, Beneden de rivieren (2002)
Samuel Coster, Boere-klucht van Teeuwis de boer (1612)
Willem Jan Otten, Braambos (2004)
Hugo Claus, Een bruid in de morgen (1955)
Lodewijk de Boer, De Buddha van Ceylon (1991)
Gerrit Komrij, Het chemisch huwelijk (1983)
Maria Goos, Cloaca (2002)
Herman Bouber, De Commensaal (1933)
Jan Fabricius, Dolle Hans (1916)
Marcellus Emants, Domheidsmacht (1907)
Pieter Langendijk, Don Quichot op de bruiloft van Kamacho (1712)
Judith Herzberg, En/of (1985)
Cornelis Everaert, Esbatement vanden visscher (1531)
Herman Heijermans, Eva Bonheur (1916)
Joost van den Vondel, Faëton (1663)
Maria Goos, Familie (2000)
Lodewijk de Boer, The Family (1972)
Willem Bilderdijk, Floris de Vijfde (1808)
Rob de Graaf, Freetown (2010)
P.C. Hooft, Geeraerdt van Velsen (1613)
Rob de Graaf, Geslacht (2004)
Frans Strijards, Gesprekken over Goethe? (1988)
Lot Vekemans, Gif (2009)
P.C. Hooft, Granida (1605)
Esther Gerritsen, Gras (1999)
Joost van den Vondel, Gysbreght van Aemstel (1637)
Suzanne van Lohuizen, Heb je mijn kleine jongen niet gezien? (1990)
Jan de Hartog, Het hemelbed (1942)
Marcellus Emants, Hij (1894)
Karst Woudstra, Hofscènes (1981)
Frans Mijnssen, Ida Wahl (1920)
Lucretia van Merken, Jacob Simonszoon de Ryk (1774)
Haye van der Heyden, Jaloezieën (1989)
Thomas Asselijn, Jan Klaaz (1682)
J. Slauerhoff, Jan Pietersz. Coen (1931)
Yvonne Keuls, Jan Rap en z'n maat (1977)
Joost van den Vondel, Jeptha of offerbelofte (1659)
Gerben Hellinga, Kees de jongen (1970)
H.J. Schimmel, Het kind van Staat (1859)
Alex van Warmerdam, Kleine Teun (1996)
Gerbrandt Adriaensz. Bredero, Klucht van de koe (1612)
Gerbrandt Adriaensz. Bredero, Klucht van de meulenaar (1613)
Judith Herzberg, Kras (1988)
Dirk van Hogendorp, Kraspoekol (1800)
Wim T. Schippers, Kutzwagers (1984)
Inez van Dullemen, Labyrint (1991)
Ger Thijs, Het licht in de ogen (2003)
Jillis Noozeman, Lichte Klaartje (1645)
Gerardjan Rijnders, Liefhebber (1992)
Joost van den Vondel, Lucifer (1654)
anoniem, Mariken van Nieumeghen (1518)
Jan Vos, Medea (1667)
Willem Godschalck van Focquenbroch, De min in 't Lazarus-huys (1670)
Ton Vorstenbosch, Guus Vleugel, De miraculeuze come-back van Mea L. Loman (1982)
Josine A. Simons-Mees, Een moeder (1911)
Gerbrandt Adriaensz. Bredero, Moortje (1615)
August Defresne, Het onbewoonde eiland (1941)
Peer Wittenbols, Noordeloos (1997)
Wanda Reisel, Op de hellingen van de Vesuvius (1989)
Herman Heijermans, Op hoop van zegen (1900)
Menno ter Braak, De pantserkrant (1935)
Onno Zwier van Haren, Pietje en Agnietje (1778)
Herman Heijermans, Schakels (1903)
Jan de Hartog, Schipper naast God (1942)
Lukas Rotgans, Scilla (1709)
Willem Jan Otten, Een sneeuw (1983)
Gerbrandt Adriaensz. Bredero, Spaanschen Brabander (1618)
Guus Vleugel, Ton Vorstenbosch, Srebrenica! (1996)
H.J. Schimmel, Struensee (1866)
Hugo Claus, Suiker (1958)
Frans Strijards, Het syndroom van Stendhal (1989)
Harry Mulisch, Tanchelijn (1960)
Tom Lanoye, Ten Oorlog (1997)
Jan Fabricius, Tòtòk en Indo (1915)
Constantijn Huygens, Trijntje Cornelis (1653)
Koos Terpstra, De Troje Trilogie (1994)
Gerardjan Rijnders, Tulpen Vulpen (1988)
Michiel de Swaen, De Verheerlijcte Schoenlappers (1688)
Alex van Warmerdam, De verschrikkelijke moeder (2004)
Herman Teirlinck, De vertraagde film (1922)
Multatuli, Vorstenschool (1872)
Hugo Claus, Vrijdag (1969)
P.C. Hooft, Warenar (1617)
Pieter Langendijk, Het wederzijds huwelijksbedrog (1720)
Herman Heijermans, De wijze kater (1917)
Karst Woudstra, Een zwarte Pool (1992)

Den spyeghel der salicheyt van Elckerlijc(1496)

anoniem


in première: onbekend


ensceneringen/producties (zover bekend):

(Tijdens de 'Zomerspelen' in Laren, 1907), (De Haghespelers, 1909), (N.V. Het Tooneel, 1909), (De Haghespelers in Limburg, 1923), (Vereenigd Toneel, 1925), (De Spelers van Stad en Lande, 1933), (N.V. Rotterdamsch-Hofstad Tooneel, 1934), (Utrechts Tooneel Gezelschap De Ghesellen van den Spele, 1941), (Toneelgroep Comedia, 1950), (De Nederlandse Comedie 1950-1966), (Stichting Delfesta, 1961-1971), (Het Kleine Tournee Theater, 1968-1969), (Koninklijke Nederlandse Schouwburg, 1977), (MoyesBosch, 1985-1987), (Stichting Stalles, 1992), (Toneelgroep De Appel, 1997-1998), (Theaterschool, 2002), (Dwarf Theater, 2002-2003), (Theatergroep Suburbia, 2014)laatst bekende opvoering: 2014, door Suburbia

volledige tekst: klik hier


drukgeschiedenis:

- Editie Christiaen Snellart, Delft 1496

- Editie Govaert Bac, Antwerpen ca. 1501 

- Editie Willem Vorstermann, Antwerpen ca. 1525

- Editie Kornelis Herman de Raaf, Noordhoff, Groningen 1897 (herdrukt in 1907)

- Editie H. Logeman, Laren 1907

- Editie H.J.E. Endepols, Wolters, Groningen 1925 (herdrukt in 1932, 1934, 1948, 1955)

- Editie Herman Teirlinck, De Sikkel, Antwerpen 1937

- Editie Arnold Saalborn, In den Toren, Naarden 1946

- Editie Jan Jozef Frans van Mierlo, Van Mierlo-Proost, Turnhout 1949 (hedrukt in 1951)

- Editie A. van Elslander, De Nederlandse boekhandel, Antwerpen 1952 (herdrukt in 1968, 1972, 1974, 1985)

- Editie Paul van der Meulen, Meulenhoff Educatief, Amsterdam 1952 (herdrukt in 1967)

- Editie W.H. Beuken, Malmberg, 's-Hertogenbosch 1954

- Editie Gerardus Johannes Steenbergen, Tjeenk Willink, Zwolle 1956 (herdrukt 1969)

- Editie R. Vos, Wolters-Noordhoff, Groningen 1967

- Editie Hessel Adema, Taal & Teken, Leeuwarden 1983 (herdrukt in 1987, 1995, 2004)

- In: Middeleeuws toneel: Esmoreit, Gloriant, Lanseloet van Denemarken, Nu noch, Elckerlijc, Mariken van Nieumeghen, Utrecht 1984

- Editie Wim Busink, Dieren, Rhedense Kunst Commissie 1996 (bewerkt door Koos Dam)

- In: Mariken van Nieumeghen & Elckerlijc: zonde, hoop en verlossing in de middeleeuwen, Willem Wilmink & Bart Ramakers, Prometheus, Amsterdam 1998vertalingen:

Duits: 2013: Jedermann, vert. Clara Bernadina Maria Strijbosch

Engels: 1971: The mirror of salvation: a moral play of Everyman, vert. Adriaan J. Barnouw; 1984: The mirror of Everyman's salvation: a prose translation of the original Everyman, vert. John Conley; 2007: Everyman and its Dutch orginal, vert. Clifford Davidson

Fries: 2009: In: Mariken fan Nijmegen en Elkenien, vert. Klaas Bruinsma

Twents: Ca. 1950: "Elckerlijc" in Twentse spraok, vert. G.B. Vloedbeldsecundaire literatuur:

Hendrik Logeman, Elckerlyc - Everyman: de vraag naar prioriteit opnieuw onderzocht, Gent. 1902

Henry W. Savage, Vrouwe Elkerlijc's pelgrimage tot koning Liefde, vert. Margreet Koelman (uit het Engels), Amsterdam, 1912

Leonard Willems, 'Elckerlijc studieen', in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1933, p. 873-1036

J. van Miero, 'De dichter van Elckerlijc'in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1940, p. 229-253

Frederik Willem van Heerikhuizen, De nieuwe Elckerlijc: een symbolisch spel, Bussum, 1945

J. van Mierlo, De prioriteit van Elckerlijc tegenover Everyman gehandhaafd, Antwerpen, 1948

Richard Dewachter, Elckerlijc antwoordt: brieven aan levenden en doden, Tielt, 1952

Willem Asselbergs, De stijl van Elkerlijk, Zwolle, 1968

John J. Parker, The development of the Everymann drama from Elckerlyc to Hofmannsthal's Jedermann, Doetinchem, 1970

Mariken van Nieumeghen & Elckerlijc. Zonde, hoop en verlossing in de Late Middeleeuwen, ed. Bart Ramakers met een moderne vertaling op rijm van Willem Wilmink, Amsterdam, 1998

M. Davidson, W. Walsh, T. Broos, Everyman and its Dutch original, Elckerlijc, Kalamazoo, 2007

J. Bloemendal, 'Transfer and Integration of Latin and Vernacular Drama in the Early Modern Period: The case of Everyman, Elckerlijc, Homulus and Hecastus', in: Spiegel der Letteren, 2009, p. 274-288. 

Hein Kanters, Elckerlijc was voor iedereen, z.p. 2013

 
bewegend beeld
Gespeeld door Rederijkerskamer Moyses Bosch in 1987 klik hier