De lijst van 100 (longlist In reprise)

 

In de enquête In Reprise vroegen we in het najaar van 2014 mensen uit de theaterwereld en toneelliefhebbers hoe zij dachten over de speelbaarheid van het Nederlandstalige toneelrepertoire. Ook vroegen we iedere deelnemer tien stukken te noemen die men graag heropgevoerd wilde zien. Hieronder de volledige longlist. De enquête had 224 deelnemers, en had de volgende uitslag (klik hier). Zie ook overige uitkomsten enquête.

 


Alfabetisch op titel | Alfabetisch op auteur | Chronologisch

anoniem, Abele spelen (1400)
Balthasar Huydecoper, Achilles (1719)
Joost van den Vondel, Adam in ballingschap (1664)
Matin van Veldhuizen, Affaire B (1985)
Johannes Nomsz, Antonius Hambroek (1775)
Jan Vos, Aran en Titus (1641)
Balthasar Huydecoper, Arzases (1722)
Ger Thijs, Beneden de rivieren (2002)
Samuel Coster, Boere-klucht van Teeuwis de boer (1612)
Willem Jan Otten, Braambos (2004)
Hugo Claus, Een bruid in de morgen (1955)
Lodewijk de Boer, De Buddha van Ceylon (1991)
Gerrit Komrij, Het chemisch huwelijk (1983)
Maria Goos, Cloaca (2002)
Herman Bouber, De Commensaal (1933)
Jan Fabricius, Dolle Hans (1916)
Marcellus Emants, Domheidsmacht (1907)
Pieter Langendijk, Don Quichot op de bruiloft van Kamacho (1712)
Judith Herzberg, En/of (1985)
Cornelis Everaert, Esbatement vanden visscher (1531)
Herman Heijermans, Eva Bonheur (1916)
Joost van den Vondel, Faëton (1663)
Maria Goos, Familie (2000)
Lodewijk de Boer, The Family (1972)
Willem Bilderdijk, Floris de Vijfde (1808)
Rob de Graaf, Freetown (2010)
P.C. Hooft, Geeraerdt van Velsen (1613)
Rob de Graaf, Geslacht (2004)
Frans Strijards, Gesprekken over Goethe? (1988)
Lot Vekemans, Gif (2009)
P.C. Hooft, Granida (1605)
Esther Gerritsen, Gras (1999)
Joost van den Vondel, Gysbreght van Aemstel (1637)
Suzanne van Lohuizen, Heb je mijn kleine jongen niet gezien? (1990)
Jan de Hartog, Het hemelbed (1942)
Marcellus Emants, Hij (1894)
Karst Woudstra, Hofscènes (1981)
Frans Mijnssen, Ida Wahl (1920)
Lucretia van Merken, Jacob Simonszoon de Ryk (1774)
Haye van der Heyden, Jaloezieën (1989)
Thomas Asselijn, Jan Klaaz (1682)
J. Slauerhoff, Jan Pietersz. Coen (1931)
Yvonne Keuls, Jan Rap en z'n maat (1977)
Joost van den Vondel, Jeptha of offerbelofte (1659)
Gerben Hellinga, Kees de jongen (1970)
H.J. Schimmel, Het kind van Staat (1859)
Alex van Warmerdam, Kleine Teun (1996)
Gerbrandt Adriaensz. Bredero, Klucht van de koe (1612)
Gerbrandt Adriaensz. Bredero, Klucht van de meulenaar (1613)
Judith Herzberg, Kras (1988)
Dirk van Hogendorp, Kraspoekol (1800)
Wim T. Schippers, Kutzwagers (1984)
Inez van Dullemen, Labyrint (1991)
Ger Thijs, Het licht in de ogen (2003)
Jillis Noozeman, Lichte Klaartje (1645)
Gerardjan Rijnders, Liefhebber (1992)
Joost van den Vondel, Lucifer (1654)
anoniem, Mariken van Nieumeghen (1518)
Jan Vos, Medea (1667)
Willem Godschalck van Focquenbroch, De min in 't Lazarus-huys (1670)
Ton Vorstenbosch, Guus Vleugel, De miraculeuze come-back van Mea L. Loman (1982)
Josine A. Simons-Mees, Een moeder (1911)
Gerbrandt Adriaensz. Bredero, Moortje (1615)
August Defresne, Het onbewoonde eiland (1941)
Peer Wittenbols, Noordeloos (1997)
Wanda Reisel, Op de hellingen van de Vesuvius (1989)
Herman Heijermans, Op hoop van zegen (1900)
Menno ter Braak, De pantserkrant (1935)
Onno Zwier van Haren, Pietje en Agnietje (1778)
Herman Heijermans, Schakels (1903)
Jan de Hartog, Schipper naast God (1942)
Lukas Rotgans, Scilla (1709)
Willem Jan Otten, Een sneeuw (1983)
Gerbrandt Adriaensz. Bredero, Spaanschen Brabander (1618)
Guus Vleugel, Ton Vorstenbosch, Srebrenica! (1996)
H.J. Schimmel, Struensee (1866)
Hugo Claus, Suiker (1958)
Frans Strijards, Het syndroom van Stendhal (1989)
Harry Mulisch, Tanchelijn (1960)
Tom Lanoye, Ten Oorlog (1997)
Jan Fabricius, Tòtòk en Indo (1915)
Constantijn Huygens, Trijntje Cornelis (1653)
Koos Terpstra, De Troje Trilogie (1994)
Gerardjan Rijnders, Tulpen Vulpen (1988)
Michiel de Swaen, De Verheerlijcte Schoenlappers (1688)
Alex van Warmerdam, De verschrikkelijke moeder (2004)
Herman Teirlinck, De vertraagde film (1922)
Multatuli, Vorstenschool (1872)
Hugo Claus, Vrijdag (1969)
P.C. Hooft, Warenar (1617)
Pieter Langendijk, Het wederzijds huwelijksbedrog (1720)
Herman Heijermans, De wijze kater (1917)
Karst Woudstra, Een zwarte Pool (1992)

Mariken van Nieumeghen(1518)

anoniem


in première: onbekend


ensceneringen/producties (zover bekend):

(Rotterdamsche Onderwijzers-Tooneelvereeniging, 1909), (Het Schouwtooneel, 1919-1920), (N.V. Theater, 1931), (N.V. Amsterdamsche Toneelvereeniging, 1933), (De Ghesellen van den Spele, 1941), (Gelegenheidscombinaties, 1942-1945), (Amsterdams Toneelgezelschap,  1950-1951), (Stichting Rotterdams Toneel, 1953-1954), (Stichting Kunst en Vermaak Haarlem, 1954), (Poppentheater In den Vroeden Zotscap, 1955), (Toneelgroep Theater, 1955-1956), (Reizend Volkstheater, 1959-1960), (Rederijkerskamer Moyses Bosch, 1962), (De Nieuwe Comedie, 1963), (Rederijkerskamer Moyses Bosch, 1980), (Poppentheater Johanna Daudt, 1983-1984), (Toneelgroep Tocht, 1985), (Stichting Rein Edzard Produkties, 1987-1989), (Stichting Stalles, 1991-1993), (Arany János Theater, 1992-1993), (Theaterbedrijf Orient, 1994-1998), (STIP Produkties, 1999-2000), (Marionettentheater Madoc, 2000-2002), (Theater Madoc in co-productie met Ensemble Corona, 2005-2007), (Al Dente, 2014), (OPERA2DAY, 2015), (Theatergroep Kwatta, 2016)laatst bekende opvoering: 2016, door theatergroep Kwatta

volledige tekst: klik hier


drukgeschiedenis:

- Editie Jul de Saint-Genois, Annoot-Braeckman, Gent 1853

- Editie Johannes van Vloten, Nijhoff, 's-Gravenhage 1854

- Editie P. Leendertz Jr., Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage 1904 (repr. van uitgave Vorsterman, Willem, Antwerpen, 1518)

- Editie J. Koopmans, Wolters, Groningen 1917

- Editie M.A.P.C. Poelhekke, De Waelburgh, Blaricum 1922 (herdrukt in 1925 en in 1946)

- Editie M. Cordemans, De Standaard, Brussel 1924 (t.g.v. opvoering Vlaams Volkstooneel) 

- Editie Martien Beversluis, Kosmos, Amsterdam 1929 

- Editie W.H. Beuken, Thieme, Zutphen 1931 (herdrukt in 1958 en in 1972)

- Editie G.W. Wolthuis, Meulenhoff, Amsterdam 1937 (verkorte vorm, herdrukt in 1948)

- In: Vijf geestelijke toneelspelen der Middeleeuwen,  H.J.E. Endepols, Elsevier, Amsterdam 1940 

- Editie Saalborn, A., In den Toren, Naarden 1947

- Editie A.L. Verhofstede, De Vlijt, Antwerpen 1951 (reproductie van de post-incunabel)

- Editie C. Kruyskamp, Wereldbibliotheek, Amsterdam 1954 (herdrukt in 1962, 1970, 1972,1975, 1978, 1982, 1986, 1992) 

- Editie Gerard Knuvelder, Malmberg, Den Bosch 1959 (herdrukt in 1962, 1968, 1971 en 1975) 

- Editie L. Debaene, Tjeenk Willink, Zwolle 1965 (herdrukt in 1976 en 1980)

- Editie Dirk Coigneau, 's-Gravenhage 1982 (herdrukt in 1996)

- Editie H. Adema (vert. en bew.), Taal en Teken, Groningen 1982

- In: Middeleeuws toneel, Het Spectrum, Utrecht,1984

- In: Mariken van Nieuwmeghen en Elckerlijc: zonde, hoop en verlossing in de late middeleeuwen, Willem Wilmink & Bart Ramakers, Prometheus, Amsterdam 1998vertalingen:

Engels: 1518(?): Mary of Nemegen; 1924: A marvelous history of Mary of Nimmegen, vert. Harry Morgan Ayres (herdrukt in 1932); 1991: Mary of Nemmegen, vert. Margaret M. Raftery; 1994: Mariken van Nieumeghen: a bilingual edition, vert. Theresa Decker & Martin W. Walsh 

Duits: 1853: Mariken von Nymwegen, vert. Luise von Ploennies; 1918: Mareichen von Nymwegen, vert. Friedrich Markus Heubner; 1850: Jederman: altflämische Spiele, vert. Wolfgang Cordan

Papiamento: 1955: In: Historia berdadera i milagrosa di Mari di Malpais: ku a biba ku diabel mas di shete aña, vert. Raúl Gervasio Römer

Spaans: 1968: In: Teatro neerlandés de la edad media, vert. Felipe M. Lorda Alaizsecundaire literatuur:

Martien Beversluis, Mariken van Nimwegen: lyrische bewerking naar het middeleeuwse mirakelspel, Amsterdam, 1929

Rob Roemans, Analytische bibliographie van Mariken van Nieumeghen, Antwerpen, 1951 

G.W. Wolthuis, Duivelskunsten en sprookjesgestalten: studien over literatuur en folklore: Mariken van Nieumeghen, Amsterdam, 1952

Mariken van Nieumeghen, ingeleid en toegelicht door Dirk Coigneau, 's-Gravenhage, 1982

P.F.J.M. Eligh, In wisselend perspectief. Bijdragen tot een cultuurhistorische benadering van Mariken van Nieumeghen, Den Bosch, 1991 

Mariken van Nieumeghen & Elckerlijc. Zonde hoop en verlossing in de late middeleeuwen, ed. Bart Ramakers met een moderne vertaling op rijm van Willem Wilmink, Amsterdam, 1998

A.M. Duinhoven, ‘Van ‘Beatrijs’ tot ‘Mariken van Nieumeghen’, in: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden 8 (2001) 1, p. 50-79
bewegend beeld
Trailer van de verfilming uit 2000, in de regie van André van Buren klik hier

Een reportage over het stuk in het kader van 'Spannende Geschiedenis', een initiatief van de provincie Gelderland klik hier

De makers van OPERA2DAY over Mariken van Nieumwegen klik hier


afbeeldingen
Scènefoto van een enscenering uit 1950, in de regie van Albert van Dalsum Klik hier