de top 25


Alfabetisch op titel | Alfabetisch op auteur | Chronologisch

anoniem Abele spelen (1400)
anoniem Mariken van Nieumeghen (1518)
P.C. Hooft Warenar (1617)
Gerbrandt Adriaensz. Bredero Spaanschen Brabander (1618)
Joost van den Vondel Gysbreght van Aemstel (1637)
Joost van den Vondel Lucifer (1654)
Willem Godschalck van Focquenbroch De min in 't Lazarus-huys (1670)
Pieter Langendijk Het wederzijds huwelijksbedrog (1720)
Herman Heijermans Op hoop van zegen (1900)
Herman Heijermans De wijze kater (1917)
Hugo Claus Een bruid in de morgen (1955)
Hugo Claus Suiker (1958)
Hugo Claus Vrijdag (1969)
Gerben Hellinga Kees de jongen (1970)
Lodewijk de Boer The Family (1972)
Judith Herzberg En/of (1985)
Gerardjan Rijnders Liefhebber (1992)
Koos Terpstra De Troje Trilogie (1994)
Alex van Warmerdam Kleine Teun (1996)
Tom Lanoye Ten Oorlog (1997)
Maria Goos Familie (2000)
Maria Goos Cloaca (2002)
Alex van Warmerdam De verschrikkelijke moeder (2004)

De lijst van 25

 

een beknopte handleiding

 

Over de teksten uit de top 25 van het Nederlandse toneelrepertoire is hier een schat aan gegevens en documentatie bijeengebracht die tezamen een goed beeld willen geven van de kwaliteit, speelbaarheid, het succes en de soms wisselende waardering van het betreffende toneelstuk.

 

Over het toneelstuk als tekst vinden we hier onder andere:

-een verwijzing naar een volledig tekstbestand elders op het web (indien beschikbaar)

-een beknopte drukgeschiedenis; zie in boekvorm

-een beknopte opgave van de vertalingen van het stuk

-een opgave van de belangrijkste (populair)wetenschappelijke artikelen onder secundaire literatuur

 

Verschillende items uit de Top 25 bestaan uit meerder stukken, zoals de Abele Spelen, of De Troje Trilogie: onder het kopje 'bevat' kan worden doorgeklikt naar de afzonderlijke delen van dergelijke cycli.

 

Voor zover het stuk is verfilmd of de inspiratie is geweest voor een bewerking in enige vorm - een jeugdboek, muziekstuk, opera of parodie - zijn deze samengebracht in de rubriek 'geïnspireerd op'.

 

NB: de rubrieken in boekvorm en secundaire literatuur bevatten soms zodanig veel items dat ze zich 'ingeklapt' presenteren: een enkele muisklik op het stippelijntje volstaat om het volledigee overzicht in beeld te krijgen. Een muisklik op het uitgeklapte deel doet het overzicht weer inklappen.

 

Over de auteur biedt In reprise beknopte verwijzingen naar belangrijke informatiebronnnen elders op het web; bij elkaar gebracht in de rechterkolom.

 

Over het stuk als concrete voorstelling is onder andere het volgende te vinden:

-een opgave van alle teruggevonden ensceneringen en producties

-op doorklikniveau wordt over een specifieke productie meer informatie gegeven: de regisseur, de looptijd, eventueel aan de productie gewijde websites, de rolverdeling en een opgave van alle tot nu toe achterhaalde voorstellingen

-de ontvangst van het stuk is op te maken uit: de rubriek uit de pers, met links naar voorbeschouwingen en recensies in dagbladen en tijdschriften, soms ook met een kleine selectie quotes uit de recensies

-in een groot aantal gevallen (herkenbaar aan een icoontje achter de naam van de productie) kunnen bij een stuk ook scans van recensies en andere perspublicaties  worden geraadpleegd

-daarnaast worden ook publiciteitsuitingen van gezelschappen getoond, zoals flyers, programma's, affiches e.d.; deze zijn veelal te vinden in de rechterkolom

-uit de archieven zijn ook veel moeilijker rubriceerbare documenten tevoorschijn gekomen: deze zijn veelal te vinden onder het kopje 'curiosa/varia'

 

In een select aantal gevallen is er ook sprake van afbeeldingen van unieke archivalia, uit de archieven van toneelgezelschappen en theatermakers.

 

NB: door in de overzichten de verkleinde afbeeldingen aan te klikken worden ze vergroot; via een rechtermuisklik kan er ook nog verder worden ingezoomd.