Gysbreght van Aemstel (1938)

door: N.V. Het Hollandsch Tooneel

voorstellingstitel: 300-jarige Nationale Vondelherdenking. Gijsbreght van Aemstel

rolverdeling

Gerard Hartkamp Tweede rey
Annie Follender Derde rey
Louis de Vries Het verhaal van den bode
Jacques Reule Verhaal van Arend, het antwoord van den engel Raphael, vierde rey
Willem de Vries Het gebed van broeder Peter
Ans Koppen Eerste rey