Gysbreght van Aemstel (1877)

door: K. V. 'Het Nederlandsch Tooneel'

voorstellingstitel: Gijsbreght van Aemstel

regie: Onbekend

rolverdeling

K. Vos Willebrord
AlbregtVosmeer
A. FuchsRey van Amst. Maeghden
Ernst TourniaireWillem van Egmond
van Schoonhoven Diederik
PlasRey van Hoplieden
BrakkeePortier van het klooster
J.C. de Vos Rey van Edelinghen
Coerdes de la ByeKlaeris
E. FuchsAdelgund
SpoorVenerik
de Jong Bode
Daan van Ollefen Sr.Gozewijn
Louis VeltmanGijsbrecht
Pierre August MorinArend
Anna VerwoertRafaël
de Leur Heer van Vooren
Net EllenbergerRey (vierde bedrijf)
EllenbergerHeer Peter
Maria Kleine-Gartman Badeloch