Gysbreght van Aemstel (1921)

door: Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel

voorstellingstitel: Gijsbreght van Aemstel

regie: Willem Royaards

rolverdeling

Willem RoyaardsRegie, Gijsbreght of Bode
Jacques Reule Arent of Egmont of de Heer van Vooren
Meijer van Beem Poortier van het Klooster
Willem Benoy Poortier van het Klooster
Anton SistermansGozewijn van Aemstel
Dora van Elsen Adelgund
Bertha BreveeKlaris van Velsen of Rey van Klaerissen
Greta Gijswijt Rey van Amsterdamsche Maegden
Frits Lensvelt Decor
Eugène GilhuysRey van Vlughtelingen, Rey van Burghzaten
Dick van Veen Rey van Bondtgenooten of Rey van Edelinghen
Henri Eerens Arent of Vosmeer
Nell Lensvelt-Bronger Kostuums
Louis Saalborn Gijsbreght of Bode
Hélène Treep-Vink Venerick of Rey van Edelinghen
Johan de Meester jr. Arent of Egmont of Rafaël of Rey van Edelinghen
John Gobau De heer van Vooren of Rafaël
Frits van Dijk Rey van Hoplieden
Jacqueline Royaards-Sandberg Badeloch
Paul Huf sr. Broer Peter
Oscar TourniaireDiederick van Haarlem
Jan Wensma Diederick van Haarlem
Janny van OogenKlaris van Velsen of Rey van Amsterdamsche Maegden of Rey van Klarissen
Marie Hamel Rey van Burghzaten