Jozef in Dothan (1926-1927)

door: Het Schouwtooneel

voorstellingstitel: Joseph in Dothan

regie: Ko van Dijk sr.

rolverdeling

Ko van Dijk sr.
Co Balfoort
Jaap van der Poll
Carel Rijken