Esmoreit (1910 )

door: Deventer Onderwijzers Tooneelvereeniging

voorstellingstitel: Esmoreit

regie: Th. J. Bosman

voorstellingen (voor zover bekend)

9 maart 1910Deventerpremière