Esmoreit (1897)

door: Ter gelegenheid van het Letterkundig congres te Dordrecht

voorstellingstitel: Een abel spel van Esmoreit. Sconincs sone van Cecilien

voorstellingen (voor zover bekend)

24 augustus 1897Dordrechtpremière

uit de pers

beschouwing door R.L. Erenstein over de receptie van middeleeuwstoneel uit 2001

quotes

'De berichten over deze eerste voorstelling zijn minimaal en beperken zich tot een mededeling in de Handelingen van dit Congres, waarin sprake is van veel bijval voor de voorstelling die ‘geheel in Middeleeuwschen stijl vertoond werd’.'

R.L. Erenstein, 'De receptie van middeleeuws toneel in de twintigste eeuw' (2001)