Gloriant (1899)

door: Het Groningsch studententooneelgezelschap

voorstellingstitel: de Gloriant van Bruyswyc

regie: onbekend

voorstellingen (voor zover bekend)

19 september 1899Groningen Nieuwe Schouwburg regulier