Gloriant (1927)

door: Studentengezelschap De Torenspelers

voorstellingstitel: De Gloriant

regie: Adriaan Hooykaas

voorstellingen (voor zover bekend)

22 april 1927Utrecht Schouwburg onbekend

quotes

'Het is zeer toe te juichen, dat Adr. Hooykaas, door zijn regie, dit spel van "Gloriant" gemaakt heeft tot een spel, dat op ons, zooveel als slechts mogelijk is, denzelfden indruk maakt als op de oorspronkelijke toeschouwers.', Het Centrum, 25 april 1927