Lanseloet van Denemerken (1915)

door: Die Haghespelers

voorstellingstitel: Lanceloet ende Sanderijn

regie: Eduard Verkade, Enny Vrede

rolverdeling

Eduard VerkadeLanseloet
Enny VredeSanderijn
Hermann SchwabRidder
Wilhelmina Schwab-WelmanSine moeder
David J. Lobo
Philippe la ChapelleProloog, epiloog
Anton Verheijendes ridders warande huedere

voorstellingen (voor zover bekend)

7 augustus 1915Hilversum Openlucht-theater Suzanna-parkregulier
8 augustus 1915Hilversum Openlucht-theater Suzanna-park regulier
9 augustus 1915Scheveningen Seinpostregulier
10 augustus 1915Scheveningen Seinpostregulier
11 augustus 1915DomburgKasteel Westhoven regulier
12 augustus 1915Scheveningen Seinpost regulier
26 augustus 1915Arnhem Landgoed Klarenbeekregulier
27 augustus 1915Arnhem Landgoed Klarenbeekregulier
13 mei 1916Den Haag Theater Verkade regulier
14 mei 1916Den Haag Theater Verkade regulier

quotes

'Wat ons van deze voorstelling bovenal zal bij blijven, is de weelde voor de oogen, geschonken door dat zachte groen van die heele omgeving, en daarin de figuren met hun stemmig gekleurde kostuums, en zich bewegend en gebarend met zorgvuldige vermijding van alles wat de sprookjesachtige stemming door te harde realiteit kon storen.', Middelburgsche Courant, 12 augustus 1915 

 

'En daarnaast de weelde voor de ooren: de menschenstemmen in melodieuse taal, in die bosch-stilte. Als men dat middel-Nederlandsch hoort spreken en het zoo zonder moeite kan volgen, komt men tot de opmerking dat er toch eigenlijk weinig in onze taal veranderd is, behalve dan het zangerige, het vloeiende.', Middelburgsche Courant, 12 augustus 1915

 

'Met een enkel woord zij even vermeld, het volkomen verdiende succes, dat Verkade en de zijnen hedenmiddag bij een talrijk publiek behaald hebben met de vertoning van het abel spel "Lanseloet ende Sanderijn". op Klarenbeek. Volkomen verdiend, omdat deze opvoering van het Middel-eeuwsch spel prachtig van stijl was, indruk maakte door de schoone zegging der verzen, de voorname dictie, door het scherp omlijnen van de verschillende figuren, waardoor die in onderling contrast tegenover elkaar kwamen te staan.', Arnhemsche Courant, 26 augustus 1915

 

'Voor een uur van zeldzaam genieten, waartoe ook de omgeving meewerkte, heeft men Verkade gedankt...' , Arnhemsche Courant, 27 augustus 1915 

 

'Een opvoering niet alleen op een hoog plan staande, omdat elk der personen een zuiver beeld gaf van wat voorgesteld moest worden, maar ook omdat zij aan de eischen van plastiek, van rust en schoonheid in den meest algemeenen zin voldeed.', Arnhemsche Courant, 27 augustus 1915