De min in 't Lazarus-huys (1784)

door: Nederduitsche toneelspelers o.l.v. Petrus Lievens Kersteman

voorstellingen (voor zover bekend)

18 juli 1784Utrechtregulier
2 september 1784Rotterdamregulier
4 september 1784Rotterdamregulier