De min in 't Lazarus-huys (1773)

door: Rotterdams toneelgeschap o.l.v. Jan Punt

voorstellingen (voor zover bekend)

30 augustus 1773Rotterdamregulier