Ten Oorlog (2000)

door: Blauwe Maandag Compagnie

voorstellingstitel: Ten Oorlog - de solo

rolverdeling

Tom Lanoyeuitvoerende

voorstellingen (voor zover bekend)

11 februari 2000TilburgDe Vorstpremière
24 mei 2000UtrechtVredenburgregulier

publiciteitsmaterialen


flyer

(Theatercollectie Bijzondere Collecties UvA (St. TiN))