Gysbreght van Aemstel (1790)

door: Amsterdamsche Tooneellisten

voorstellingstitel: Gysbrecht van Amstel

regie: Onbekend

voorstellingen (voor zover bekend)

19 juni 1790Delft Onbekend onbekend