Jozef in Dothan (1930)

door: R.K. Amsterdamsch Tooneelgezelschap

voorstellingstitel: Jozef in Dothan

uit de pers

Recensie in De Tijd, 25 april 1930