Lucifer (1887)

door: Afdeeling "volksvoordrachten" der Maatschappij voor den Werkenden Stand

voorstellingen (voor zover bekend)

15 november 1887première