over In reprise

 

In reprise wil Nederlandse toneelstukken, die ooit volle zalen trokken en die acteurs én het publiek tot geestdrift brachten, opnieuw onder de aandacht brengen. Dat gebeurt vanuit de overtuiging dat iedere bloeiende theatercultuur een verzameling canonieke teksten moet hebben; teksten die om de zoveel tijd door een nieuwe generatie theatermakers tegen het licht moeten worden gehouden. Alleen op die manier kan het theater spiegel van zijn tijd zijn, en tegelijkertijd de historische diepte van een thema of ontwikkeling zichtbaar maken. In Nederland bestaat zo’n reeks canonieke teksten helaas niet, dit in tegenstelling tot de ons omringende landen. Op hoop van zegen en Gijsbreght van Aemstel kent iedereen (?), maar Elckerlijc, de Spaanschen Brabander, Aran en Titus,  Eva Bonheur, The Family, Hofscènes, Hitchcocks driesprong, Kras, Doodrijp zijn slechts namen, ook voor het doorgewinterde theaterpubliek.

 

Met hulp van ongeveer dertig experts werd een longlist opgesteld: honderd stukken die in potentie voor regelmatige heropvoering in aanmerking komen. Uit die longlist is, middels een enquête waaraan iedereen mee kon doen, een shortlist van 25 (eigenlijk 27) stukken gedestilleerd. Drie stukken eindigden namelijk ex aequo op de 25ste plaats.

 

In 2016 ging vervolgens fase 2 van start: rond de top 27 werd deze website opgebouwd, die inzicht biedt in de opvoeringsgeschiedenis van de verschillende stukken. Ook is er allerlei informatie terug te vinden over de waardering door wetenschap, pers en publiek. Daarnaast is er een schat aan documentair materiaal, voor het overgrote deel afkomstig uit de collectie van het Theater Instituut Nederland. We zijn er overigens nog lang niet. In de archieven liggen nog veel meer gegevens en documenten op ons, en andere onderzoekers te wachten.  

 

Er rest nu nog een fase: hoe maken we deze stukken daadwerkelijk onderdeel van het in Nederland gespeelde repertoire. We hebben daar zelf wel ideeen over, maar wij zijn geen mensen van de 'theaterpraktijk'. We hopen dat we de komende periode die praktijk voor In reprise kunnen interesseren, te beginnen met de opleidingen. Gijs Scholten van Aschat gaf op 28 oktober 2016, in zijn openingslezing, een mooie voorzet.    

 

In reprise is een samenwerkingsproject van de Universiteit van Amsterdam (Afdeling Theaterwetenschap), Universiteit Groningen (afdeling Nederlands), Bijzondere Collecties Universiteitsbibliotheek UvA (afdeling TIN) en DW Projecten vof. Het project staat onder auspiciën van de Stichting Digitale Werken.