Esmoreit (1400)

anoniem

in boekvorm

Editie Jan te Winkel: z.u., z.p., 1875

 

ensceneringen/producties

(zover bekend)

1897 : Ter gelegenheid van het Letterkundig congres te Dordrecht
1907 : Onbekend
1910 : Deventer Onderwijzers Tooneelvereeniging
1915 : N.V. Het Toneel
1929-1931 : Het Schouwtoneel beeldmateriaal aanwezig
1933 : Die Ghesellen van der Conste
1948/1949 : Stichting Het Nederlands Volkstoneel
1954 : Toneelgroep de Phoenix  beeldmateriaal aanwezig
1954/1955 : Stichting Nieuw Jeugdtoneel
1961/1962 : Haagse Comedie/Werkgroep beeldmateriaal aanwezig
1983/1984 : Poppentheater Johanna Daudt
1993/1994 : Stichting Stalles
1994/1995, 1995/1996 : Het Blauwe Huis  beeldmateriaal aanwezig
2004 tot heden : Poppentheater Haye Bijlstra

anoniem (Abele spelen)In In Reprise

1400: Gloriant

1400: Abele spelen

1400: Esmoreit

1400: Lanseloet van Denemerken

1400: Van den winter ende vanden somer