Den spyeghel der salicheyt van Elckerlijc (1496)

anoniem

In première: onbekend

volledige tekst

http://www.dbnl.org/tekst/_elc001elck01_01/

in boekvorm

- Editie Christiaen Snellart, Delft 1496

- Editie Govaert Bac, Antwerpen ca. 1501 

- Editie Willem Vorstermann, Antwerpen ca. 1525

- Editie Kornelis Herman de Raaf, Noordhoff, Groningen 1897 (herdrukt in 1907)

- Editie H. Logeman, Laren 1907

- Editie H.J.E. Endepols, Wolters, Groningen 1925 (herdrukt in 1932, 1934, 1948, 1955)

- Editie Herman Teirlinck, De Sikkel, Antwerpen 1937

- Editie Arnold Saalborn, In den Toren, Naarden 1946

- Editie Jan Jozef Frans van Mierlo, Van Mierlo-Proost, Turnhout 1949 (hedrukt in 1951)

- Editie A. van Elslander, De Nederlandse boekhandel, Antwerpen 1952 (herdrukt in 1968, 1972, 1974, 1985)

- Editie Paul van der Meulen, Meulenhoff Educatief, Amsterdam 1952 (herdrukt in 1967)

- Editie W.H. Beuken, Malmberg, 's-Hertogenbosch 1954

- Editie Gerardus Johannes Steenbergen, Tjeenk Willink, Zwolle 1956 (herdrukt 1969)

- Editie R. Vos, Wolters-Noordhoff, Groningen 1967

- Editie Hessel Adema, Taal & Teken, Leeuwarden 1983 (herdrukt in 1987, 1995, 2004)

- In: Middeleeuws toneel: Esmoreit, Gloriant, Lanseloet van Denemarken, Nu noch, Elckerlijc, Mariken van Nieumeghen, Utrecht 1984

- Editie Wim Busink, Dieren, Rhedense Kunst Commissie 1996 (bewerkt door Koos Dam)

- In: Mariken van Nieumeghen & Elckerlijc: zonde, hoop en verlossing in de middeleeuwen, Willem Wilmink & Bart Ramakers, Prometheus, Amsterdam 1998

vertalingen

Duits: 2013: Jedermann, vert. Clara Bernadina Maria Strijbosch

Engels: 1971: The mirror of salvation: a moral play of Everyman, vert. Adriaan J. Barnouw; 1984: The mirror of Everyman's salvation: a prose translation of the original Everyman, vert. John Conley; 2007: Everyman and its Dutch orginal, vert. Clifford Davidson

Fries: 2009: In: Mariken fan Nijmegen en Elkenien, vert. Klaas Bruinsma

Twents: Ca. 1950: "Elckerlijc" in Twentse spraok, vert. G.B. Vloedbeld

geïnspireerd op Den spyeghel der salicheyt van Elckerlijc

Illustraties: bedacht en getekend door Chris Geijsberts, Elckerlijc: den spyegel der salicheit (16 illustraties), 1997

secundaire literatuur

Hendrik Logeman, Elckerlyc - Everyman: de vraag naar prioriteit opnieuw onderzocht, Gent. 1902

Henry W. Savage, Vrouwe Elkerlijc's pelgrimage tot koning Liefde, vert. Margreet Koelman (uit het Engels), Amsterdam, 1912

Leonard Willems, 'Elckerlijc studieen', in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1933, p. 873-1036

J. van Miero, 'De dichter van Elckerlijc'in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1940, p. 229-253

Frederik Willem van Heerikhuizen, De nieuwe Elckerlijc: een symbolisch spel, Bussum, 1945

J. van Mierlo, De prioriteit van Elckerlijc tegenover Everyman gehandhaafd, Antwerpen, 1948

Richard Dewachter, Elckerlijc antwoordt: brieven aan levenden en doden, Tielt, 1952

Willem Asselbergs, De stijl van Elkerlijk, Zwolle, 1968

John J. Parker, The development of the Everymann drama from Elckerlyc to Hofmannsthal's Jedermann, Doetinchem, 1970

Mariken van Nieumeghen & Elckerlijc. Zonde, hoop en verlossing in de Late Middeleeuwen, ed. Bart Ramakers met een moderne vertaling op rijm van Willem Wilmink, Amsterdam, 1998

M. Davidson, W. Walsh, T. Broos, Everyman and its Dutch original, Elckerlijc, Kalamazoo, 2007

J. Bloemendal, 'Transfer and Integration of Latin and Vernacular Drama in the Early Modern Period: The case of Everyman, Elckerlijc, Homulus and Hecastus', in: Spiegel der Letteren, 2009, p. 274-288. 

Hein Kanters, Elckerlijc was voor iedereen, z.p. 2013

 

ensceneringen/producties

(zover bekend)

1907 : Tijdens de 'Zomerspelen' in Laren
1909 : De Haghespelers
1909 : N.V. Het Tooneel beeldmateriaal aanwezig
1923 : De Haghespelers in Limburg
1925 : Vereenigd Toneel
1933 : De Spelers van Stad en Lande
1934 : N.V. Rotterdamsch-Hofstad Tooneel
1941 : Utrechts Toneel Gezelschap De Ghesellen van den Spele
1950 : Toneelgroep Comedia beeldmateriaal aanwezig
1950- 1966 (Op het Holland Festival) : De Nederlandse Comedie beeldmateriaal aanwezig
1960 : Nederlandse Comedie
1962 : Stichting Delfesta
1967 : Stichting Delfesta beeldmateriaal aanwezig
1968 : Stichting Delfesta beeldmateriaal aanwezig
1968/1969 : Het Kleine Tournee Theater
1971 : Stichting Delfesta beeldmateriaal aanwezig
1977/1978 : Koninklijke Nederlandse Schouwburg beeldmateriaal aanwezig
1985-1987 : MoysesBosch
1992 : Stichting Stalles beeldmateriaal aanwezig
1997-1998 : Toneelgroep De Appel beeldmateriaal aanwezig
2002 : Theaterschool beeldmateriaal aanwezig
2002-2003 : Dwarf Theater
2014 : Theatergroep Suburbia

anoniem (Elckerlijc)In In Reprise

1496: Den spyeghel der salicheyt van Elckerlijc