terug naar de lijst van 25

Scènefoto van een enscenering uit 1950, in de regie van Albert van Dalsum Klik hier

Trailer van de verfilming uit 2000, in de regie van André van Buren klik hier

Een reportage over het stuk in het kader van 'Spannende Geschiedenis', een initiatief van de provincie Gelderland klik hier

De makers van OPERA2DAY over Mariken van Nieumwegen klik hier

Mariken van Nieumeghen (1518)

anoniem

In première: onbekend

volledige tekst

http://www.dbnl.org/tekst/_mar001mari01_01/

in boekvorm

- Editie Jul de Saint-Genois, Annoot-Braeckman, Gent 1853

- Editie Johannes van Vloten, Nijhoff, 's-Gravenhage 1854

- Editie P. Leendertz Jr., Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage 1904 (repr. van uitgave Vorsterman, Willem, Antwerpen, 1518)

- Editie J. Koopmans, Wolters, Groningen 1917

- Editie M.A.P.C. Poelhekke, De Waelburgh, Blaricum 1922 (herdrukt in 1925 en in 1946)

- Editie M. Cordemans, De Standaard, Brussel 1924 (t.g.v. opvoering Vlaams Volkstooneel) 

- Editie Martien Beversluis, Kosmos, Amsterdam 1929 

- Editie W.H. Beuken, Thieme, Zutphen 1931 (herdrukt in 1958 en in 1972)

- Editie G.W. Wolthuis, Meulenhoff, Amsterdam 1937 (verkorte vorm, herdrukt in 1948)

- In: Vijf geestelijke toneelspelen der Middeleeuwen,  H.J.E. Endepols, Elsevier, Amsterdam 1940 

- Editie Saalborn, A., In den Toren, Naarden 1947

- Editie A.L. Verhofstede, De Vlijt, Antwerpen 1951 (reproductie van de post-incunabel)

- Editie C. Kruyskamp, Wereldbibliotheek, Amsterdam 1954 (herdrukt in 1962, 1970, 1972,1975, 1978, 1982, 1986, 1992) 

- Editie Gerard Knuvelder, Malmberg, Den Bosch 1959 (herdrukt in 1962, 1968, 1971 en 1975) 

- Editie L. Debaene, Tjeenk Willink, Zwolle 1965 (herdrukt in 1976 en 1980)

- Editie Dirk Coigneau, 's-Gravenhage 1982 (herdrukt in 1996)

- Editie H. Adema (vert. en bew.), Taal en Teken, Groningen 1982

- In: Middeleeuws toneel, Het Spectrum, Utrecht,1984

- In: Mariken van Nieuwmeghen en Elckerlijc: zonde, hoop en verlossing in de late middeleeuwen, Willem Wilmink & Bart Ramakers, Prometheus, Amsterdam 1998

vertalingen

Engels: 1518(?): Mary of Nemegen; 1924: A marvelous history of Mary of Nimmegen, vert. Harry Morgan Ayres (herdrukt in 1932); 1991: Mary of Nemmegen, vert. Margaret M. Raftery; 1994: Mariken van Nieumeghen: a bilingual edition, vert. Theresa Decker & Martin W. Walsh 

Duits: 1853: Mariken von Nymwegen, vert. Luise von Ploennies; 1918: Mareichen von Nymwegen, vert. Friedrich Markus Heubner; 1850: Jederman: altflämische Spiele, vert. Wolfgang Cordan

Papiamento: 1955: In: Historia berdadera i milagrosa di Mari di Malpais: ku a biba ku diabel mas di shete aña, vert. Raúl Gervasio Römer

Spaans: 1968: In: Teatro neerlandés de la edad media, vert. Felipe M. Lorda Alaiz

geïnspireerd op Mariken van Nieumeghen

Tentoonstelling: Instituut de Vooys, Mariken van Nieuwmeghen, 1968

Een nieuwe versie van het wagenspel dat wordt opgevoerd in het mirakelspel 'Mariken van Nieumeghen: Hugo Claus,  Masscheroen: een spel, 1968 

Speelfilm: regie Jos Stelling, Mariken van Nieumeghen, 1974

secundaire literatuur

Martien Beversluis, Mariken van Nimwegen: lyrische bewerking naar het middeleeuwse mirakelspel, Amsterdam, 1929

Rob Roemans, Analytische bibliographie van Mariken van Nieumeghen, Antwerpen, 1951 

G.W. Wolthuis, Duivelskunsten en sprookjesgestalten: studien over literatuur en folklore: Mariken van Nieumeghen, Amsterdam, 1952

Mariken van Nieumeghen, ingeleid en toegelicht door Dirk Coigneau, 's-Gravenhage, 1982

P.F.J.M. Eligh, In wisselend perspectief. Bijdragen tot een cultuurhistorische benadering van Mariken van Nieumeghen, Den Bosch, 1991 

Mariken van Nieumeghen & Elckerlijc. Zonde hoop en verlossing in de late middeleeuwen, ed. Bart Ramakers met een moderne vertaling op rijm van Willem Wilmink, Amsterdam, 1998

A.M. Duinhoven, ‘Van ‘Beatrijs’ tot ‘Mariken van Nieumeghen’, in: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden 8 (2001) 1, p. 50-79

ensceneringen/producties

(zover bekend)

1909 : Rotterdamsche Onderwijzers-Tooneelvereeniging
1920-1925 : Het Schouwtooneel beeldmateriaal aanwezig
1931 : N.V. Theater
1933-1934 : N.V. (1932-1938) Amsterdamsche Tooneelvereniging
1934 - 1938 : Vereenigde Haagsche Spelers
1941 : de Ghesellen van den Spele beeldmateriaal aanwezig
1942-1945 : Gelegenheidscombinaties
1946-1947 : Zuid Nederlandsch Tooneel
1950-1951 : Amsterdams Toneelgezelschap (A.T.G.) beeldmateriaal aanwezig
1953-1954 : Stichting Rotterdams Toneel beeldmateriaal aanwezig
1954 : Stichting Kunst en Vermaak Haarlem
1955 : Poppentheater In den Vroeden Zotscap
1955-1956 : Toneelgroep Theater beeldmateriaal aanwezig
1959-1960 : Reizend Volkstheater
1962 : Rederijkerskamer Moyses Bosch
1963 : De Nieuwe Comedie
1980 : Rederijkerskamer Moyses Bosch
1983-1984 : Poppentheater Johanna Daudt
1985 : Toneelgroep Tocht
1987-1989 : Stichting Rein Edzard Produkties beeldmateriaal aanwezig
1991-1993 : Stichting Stalles
1992-1993 : Arany János Theater
1994-1998 : Theaterbedrijf Orient beeldmateriaal aanwezig
1999-2000 : STIP Produkties beeldmateriaal aanwezig
2000-2002 : Marionettentheater Madoc
2005-2007 : Theater Madoc in co-productie met Ensemble Corona beeldmateriaal aanwezig
2014 : Al Dente
2015 : OPERA2DAY beeldmateriaal aanwezig
2016 : Theatergroep Kwatta

quotes

'Het zou wel eens kunnen zijn dat deze oude tekst zijn uitzonderlijke geschiktheid voor het moderne toneel te danken heeft aan het feit dat hij oorspronkelijk juist niet als toneeltekst is bedoeld.'

D. Coigneau (ed.), Inleiding in: Mariken van Nieumeghen. Hilversum (1996)

anoniem (Mariken van Nieumeghen)In In Reprise

1518: Mariken van Nieumeghen