Jozef in Dothan (1640)

Joost van den Vondel

volledige tekst

http://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=vond001jose01

in boekvorm

- Eerste uitgave: Abraham de Wees, Amsterdam 1640 (herdrukt in 1644 (4x), 1660, ca. 1660, 1665, 1678, 1692 (2x), 1704 (2x), z.j. (18de eeuw), 1720, 1730, 1733, 1844, 1853, 1887, ca 1934, ca 1935, 1944

- In J. van Vondel's treurspelen (ed. J.F.J. Heremans), Van Kesteren, Amsterdam 1855, 1879

- Editie 'schooluitgave' Brugge 1872

- In: J. Van Vondel's treurspelen (ed. J. van Vloten), Roelants, Schiedam 1875-81, 1879-84

- In: De werken van J. van den Vondel (ed. J. van Lennep & J.H.W Unger), 1889

- Editie J.H.W. Unger, 1890

- In: J. van den Vondel's treurspelen (ed. J. van Lennep & J.H.W. Unger), Sijthoff, Leiden ca 1890, ca. 1900

- Editie J. van Vloten, Roelants, Schiedam ca. 1900

- Editie F.A. Stoett, Thieme, Zutphen 1903, 1918, 1926, 1928, 1934, 1951, 1955

- Editie A.M. Verstraeten, 1903, 1920 (6de dr), 1926 (8ste dr), 1929 (9de dr.), 1947 (13de dr)

- In serie Klassiek Letterkundig Pantheon (ed. oa.J.D.P. Warners), Thieme, Zutphen z.j, ca 1907, ca 1965, 1968, 1971, 1977

- Stichting Theater, Klank en Beeld, z.j.

- In: Vondels dramatiek (ed. C.R. de Klerk & L. Simons), Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam z.j, 1911, 1937

- Editie C.R. de Klerk, Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam ca 1913, ca. 1920

- Editie B.H. Molkenboer, Tjeenk Willink, Zwolle 1923, 1928, 1931, 1934, 1953

- In: Joseph in Dothan en Jeptha (ed. Ph.A. Lansberg), Wolters, Groningen 1925, 1938

- In: De werken van Vondel (10 dln) (WB-editie) (ed. B.H. Molkenboer e.a.) dl 4 (1930)

- Editie C.G.N. de Vooys, Meulenhoff, Amsterdam 1931, 1949

- Editie R. Blijstra & H.Bruch, Hollandsch Uitgeversfonds, Amsterdam 1934

- In: serie De kleine boekerij, Noordhoff, Groningen 1937

- Editie Jef Notermans, Versluys, Amsterdam 1941, 1947

- Editie J.J. Borger & F.J. Schmitt, Noordhoff, Groningen 1951 (3de dr)

- In: Vondel toneelschrijver (ed. Ph.A. Lansberg & J.E. Veugelers), Tjeenk Willink, Zwolle 1952

- In: serie Nederlandse keur, Muusses, Purmerend 1954, 1963 (4de dr), 1968 (5de dr)

- Editie L. Strengholt, Tjeenk Willink, Zwolle 1962, 1964, 1970, 1974 (2x), 1978

- In: serie Spectrum van de Nederlandse letterkunde, Spectrum, Utrecht 1968, 1973 (3x)

- Editie C.J.M. Nienaber, Van Schaik, Pretoria1969

- In: Klassiek toneel uit de 17de eeuw (ed. Rob van Riet), 1985

- Editie Stefanie Meijer, Het Toneel Speelt, Amsterdam 1996

- Editie Hessel Adema, Taal en teken, Leeuwarden 2005

- Editie Lia van Gemert e.a., AUP Educatief, Amsterdam 2014

vertalingen

Esperanto: (1937, Josef en Dotan, biblia dramo)

Frans: (1959, Joseph à Dothan, vert./bew. Jean Giono)

Frans:: (1969, Joseph à Dothan in: Cinq tragédies, vert. Jean Stals)

geïnspireerd op Jozef in Dothan

op muziek: Reizangen van Joseph in Dothan, treurspel van Joost van den Vondel. getoonzet door W. P. H. Jansen

hoorspel: Nederlandse Radio Unie 1958, zie bericht in Het Vrije Volk, 3 juli 1956

secundaire literatuur

D. Fuldaer, 'Vondels Jozef in Dothan', in: Den Gulden Winckel 16 (1917), p. 129-133 

W.A.P. Smit, ‘Hoofdstuk XII Joseph in Dothan 1640.’ In: id. Van Pascha tot Noah. Deel 1: Het Pascha - Leeuwendalers. Zwolle 1956 p. 303-354

P. Brachin, ‘Vondel in het Franse pak. Twee moderne Franse interpretaties van “Jozef in Dothan”’ In: E.K. Grootes en S.F. Witstein (red.), Visies op Vondel na 300 jaar. Den Haag 1979

Stefanie Meijer, ‘”O pest, o huisverdriet! Jozef en zijn broers in Dothan.’ Vooys 15 (1997) p. 42-44

ensceneringen/producties

(zover bekend)

1640-1665 : Amsterdamse Schouwburg
1665-1672 : Gezelschap van de Amsterdamse Schouwburg
1677-1700 : Gezelschap van de Amsterdamse Schouwburg
1926-1927 : Het Schouwtooneel
1927 : Het Overloons Toneel
1930 : R.K. Amsterdamsch Tooneelgezelschap
1945-1948 : Zuid Nederlandsch Tooneel
1950-1951 : Toneelgroep Puck
1952 : Comédie Francaise
1959-1960 : Toneelgroep Arena
1959-1960 : De Nederlandse Comedie
1969-1970 : De Noorder Compagnie
1995-1997 : Het Toneel Speelt beeldmateriaal aanwezig
1996-1999, 2015-2016 : Stichting Toneelgroep Het Volk
2015-2016 : Stichting Toneelgroep Het Volk

Joost van den Vondel

(Keulen, 17 november 1587 - Amsterdam 5 februari 1679)


De literatuur gewijd aan Vondel is overvloedig: zie voor een korte introductie bijvoorbeeld het  naslagwerk Nederlandse en Vlaamse auteurs en de website van de Koninklijke Bibliotheek. De tiendelige Werken van Vondel (1927-1937) bevat per deel uitgebreide biografische informatie over de betreffende periode.


Zie ook DBNL

Zie ook Biografisch portaal


In In Reprise

1635: Sophompaneas of Jozef in ’t hof

1637: Gysbreght van Aemstel

1640: Jozef-trilogie (Sophompaneas, Jozef in Egypten, Jozef in Dothan)

1640: Jozef in Dothan

1640: Jozef in Egypte

1654: Lucifer

1659: Jeptha of offerbelofte

1663: Faëton

1664: Adam in ballingschap

(Theatercollectie Bijzondere Collecties UvA (St. TiN))


(Theatercollectie Bijzondere Collecties UvA (St. TiN))


Klik hier

Standbeeld op locatie Vondels vroegere woonhuis (Geheugen van Nederland)