Jozef in Egypte (1640)

Joost van den Vondel

volledige tekst

http://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=vond001jose02

in boekvorm

- Eerste uitgave: Abraham de Wees, Amsterdam 1640 (herdrukt in 1644 (4x), 1660, ca. 1660, 1664, 1665, 1671, 1678, 1695, ca. 1700, ca. 1704 (2x), 1706, 1720, 1730, 1857 (2x)

- In J. van Vondel's treurspelen, (ed. J.F.J. Heremans), Van Kesteren, Amsterdam 1855, 1879

- In: J. van Vondel's treurspelen (ed. J. van Vloten), Roelants, Schiedam 1875-81, 1879-84

- In: De werken van J. van den Vondel (ed. J. van Lennep & J.H.W Unger), 1889

- In: J. van den Vondel's treurspelen (ed. J. van Lennep & J.H.W. Unger), Sijthoff, Leiden ca 1890, ca. 1900

- Editie J. van Vloten, Roelants, Schiedam ca. 1900

- In: Vondels dramatiek (ed. C.R. de Klerk & L. Simons), Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam z.j, 1911, 1937

- Editie C.R. de Klerk, Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam ca 1913

- In: De werken van Vondel (10 dln) (WB-editie) (ed. B.H. Molkenboer e.a.), dl 4 (1930)

- Editie R. Blijstra & H.Bruch, Hollandsch Uitgeversfonds, Amsterdam 1934

- Editie G.Ch. Dupuis & D.F. Kouwenhoven, 1962

secundaire literatuur

W.A.P. Smit, ‘Hoofdstuk XIII Joseph in Egypten 1640’ In: id. Van Pascha tot Noah. Deel 1: Het Pascha - Leeuwendalers. Zwolle 1956 p. 355-385

Anton van Duinkerken, 'Joseph in Egypten.' In: De Gids 124 (1961) p. 114-120

ensceneringen/producties

(zover bekend)

1641-1665 : Amsterdamse Schouwburg
1665-1672 : Gezelschap van de Amsterdamse Schouwburg
1677-1699 : Gezelschap van de Amsterdamse Schouwburg
1960-1961 : De Nederlandse Comedie
2004-2005 : Het Toneel Speelt beeldmateriaal aanwezig

quotes

'Hoe sterk Vondel zich ook inleefde in het drama dat zich in de woestijnhitte van Memphis afspeelt, hij blijft opmerkelijk trouw aan typische Hollandse metaforen.'

Kester Freriks, 'Meedogenloze jongeling', in: NRC Handelsblad, 01-10-2004.

 

Joost van den Vondel

(Keulen, 17 november 1587 - Amsterdam 5 februari 1679)


De literatuur gewijd aan Vondel is overvloedig: zie voor een korte introductie bijvoorbeeld het  naslagwerk Nederlandse en Vlaamse auteurs en de website van de Koninklijke Bibliotheek. De tiendelige Werken van Vondel (1927-1937) bevat per deel uitgebreide biografische informatie over de betreffende periode.


Zie ook DBNL

Zie ook Biografisch portaal


In In Reprise

1635: Sophompaneas of Jozef in ’t hof

1637: Gysbreght van Aemstel

1640: Jozef-trilogie (Sophompaneas, Jozef in Egypten, Jozef in Dothan)

1640: Jozef in Dothan

1640: Jozef in Egypte

1654: Lucifer

1659: Jeptha of offerbelofte

1663: Faëton

1664: Adam in ballingschap

(Theatercollectie Bijzondere Collecties UvA (St. TiN))


(Theatercollectie Bijzondere Collecties UvA (St. TiN))


Klik hier

Standbeeld op locatie Vondels vroegere woonhuis (Geheugen van Nederland)