Sophompaneas of Jozef in ’t hof (1635)

Joost van den Vondel

In première: 25-10-1638, Eerste Amsterdamse Schouwburg te Amsterdam

volledige tekst

http://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=vond001huig01

in boekvorm

Eerste uitgave: Abraham de Wees, Amsterdam  1635, herdrukt in 1635, 1636, 1640 (2x), 1655 (3x), 1660, 1664, 1665, 1692, ca 1700, 1704 (2x), 1720, 1730, 1733

In: J. van Vondel's treurspelen (ed. J. van Vloten), Roelants, Schiedam 1875-81, 1879-84

in: De werken van Vondel (10 dln) (WB-editie) (ed. B.H. Molkenboer e.a.), dl 3 (1929)

In: Vondels spelen (ed. C.R. de Klerk & L. Simons), De wereldbibliotheek, Amsterdam 1911, 1937

editie R. Blijstra & H.Bruch, Hollandsch Uitgeversfonds, Amsterdam 1934

secundaire literatuur

W.A.P. Smit, ‘Hoofdstuk VI Sofompaneas 1635’ In: id. Van Pascha tot Noah. Deel 1: Het Pascha - Leeuwendalers. Zwolle 1956 p. 154-173

ensceneringen/producties

(zover bekend)

1638-1665 : Amsterdamse Schouwburg
1665-1672 : Gezelschap van de Amsterdamse Schouwburg
1665-1672 :

Joost van den Vondel

(Keulen, 17 november 1587 - Amsterdam 5 februari 1679)


De literatuur gewijd aan Vondel is overvloedig: zie voor een korte introductie bijvoorbeeld het  naslagwerk Nederlandse en Vlaamse auteurs en de website van de Koninklijke Bibliotheek. De tiendelige Werken van Vondel (1927-1937) bevat per deel uitgebreide biografische informatie over de betreffende periode.


Zie ook DBNL

Zie ook Biografisch portaal


In In Reprise

1635: Sophompaneas of Jozef in ’t hof

1637: Gysbreght van Aemstel

1640: Jozef-trilogie (Sophompaneas, Jozef in Egypten, Jozef in Dothan)

1640: Jozef in Dothan

1640: Jozef in Egypte

1654: Lucifer

1659: Jeptha of offerbelofte

1663: Faëton

1664: Adam in ballingschap

(Theatercollectie Bijzondere Collecties UvA (St. TiN))


(Theatercollectie Bijzondere Collecties UvA (St. TiN))


Klik hier

Standbeeld op locatie Vondels vroegere woonhuis (Geheugen van Nederland)