tijdbalk

 

In deze tijdbalk zijn alle voorstellingen van stukken uit de In Reprise-shortlist die tot nu toe zijn achterhaald bij elkaar gebracht. Ze zijn per eeuw, jaar, maand en dag uitgesorteerd. De lijst is nu nog verre van volledig. Aanvullingen en correcties zijn van harte welkom via ons contactformulier.

 • 1908

 • verzamelde recensies

  1909

 • diverse scènefoto's

  1919

 • 1922

 • voor bezoekers die op de eerste rij zaten

  1922

 • foto's van Jan Musch en de totstandkoming van zijn kostuum

  1922

 • lijst van benodigdheden voor het stuk

  1922

 • uit Het Volk en Kunst

  1922

 • reeks recensies

  1922

 • reeks recensies (voornamelijk tussen 1920-1930)

  1922

 • Stadsschouwburg Haarlem

  1923

 • Recensie uit de Oprechte Haarlemsche Courant

  1923

 • uit Eigen Haard

  1923

 • uit Voorwaarts

  1923

 • uit het Haarlems Dagblad

  1923

 • Reeks portretten van hoofdrolspelers Gijsbreght-opvoering Vereenigd Tooneel 1924/5, herk. onbekend

  1924

 • 20 november 1925

  1925

aantal stukken 47 · aantal opvoeringen 4638