De min in 't Lazarus-huys (1794)

Door: Nederduitsche tooneellisten o.l.v Ward Bingley

Regie: Ward Bingley

voorstellingen (voor zover bekend)

12 mei 1794Den HaagNederduitsche Schouwburgregulier

beeldmateriaal