tijdbalk

 

In deze tijdbalk zijn alle voorstellingen van stukken uit de In Reprise-shortlist die tot nu toe zijn achterhaald bij elkaar gebracht. Ze zijn per eeuw, jaar, maand en dag uitgesorteerd. De lijst is nu nog verre van volledig. Aanvullingen en correcties zijn van harte welkom via ons contactformulier.

 • verzamelde recensies

 • diverse scènefoto's

 • voor bezoekers die op de eerste rij zaten

 • foto's van Jan Musch en de totstandkoming van zijn kostuum

 • lijst van benodigdheden voor het stuk

 • uit Het Volk en Kunst

 • reeks recensies

 • reeks recensies (voornamelijk tussen 1920-1930)

 • Stadsschouwburg Haarlem

 • Recensie uit de Oprechte Haarlemsche Courant

 • uit Eigen Haard

 • uit Voorwaarts

 • uit het Haarlems Dagblad

 • Reeks portretten van hoofdrolspelers Gijsbreght-opvoering Vereenigd Tooneel 1924/5, herk. onbekend

 • 20 november 1925

aantal stukken 40 · aantal opvoeringen 2463