Gloriant (1923 )

door: Gymnasiastenbond Delft

voorstellingstitel: Gloriant

regie: Prof. Fokker

rolverdeling

Paula Keulen Florentijn
W.A. van Ravesteyn Gloriant
W.J. Smits Gheraert
H. van Hees Rogier
J.J. Kamp Floriant
H. HoppeDie roede Lioen
de Vries Hangdief
W.A. de Haas Godevaert

voorstellingen (voor zover bekend)

27 januari 1923Delft Stadsdoelen première

quotes

'Paula Keulen behield in haar treffend gevoelige wedergave den stijl, zooals men zich dien denkt van de gheselle van den spelen. Zij heeft een natuurlijk speeltalent, met innigheid en bewogenheid gaf zij alle gevoelens weer.', Delftsche courant, 29 januari 1923